BaltCityPrevention -hanke torjumassa elintapasairauksia | Julkaisut @SeAMK

BaltCityPrevention -hanke torjumassa elintapasairauksia

Elintapasairaudet, jotka ovat yhteydessä henkilön tai ryhmän elintapoihin, ovat yksi Itämeren alueen, ja koko maailman, suurimmista terveyshaasteista. Näihin sairauksiin kuuluvat esimerkiksi sydänsairaudet, liikalihavuus ja 2-tyypin diabetes sekä tupakointiin, alkoholiin ja huumeiden käyttöön liittyvät sairaudet.

Sairauksien ennaltaehkäisy ja terveellisten elintapojen edistäminen ovat vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat keinot edellä kuvattujen haasteiden ratkaisemiseksi. Terveydenhuollon ammattilaiset (ml. terveysviranomaiset) ovat vastuussa sairauksien ennaltaehkäisyn ja terveydenedistämisen toimenpiteistä. Kuitenkaan tulokset eivät usein vastaa sitä suurta työmäärää ja käytettyjä resursseja, joita sairauksien ennaltaehkäisevään toimintaan on kohdennettu.

Innovatiivista toimintamallia kehitetään yhteistyöllä, verkostoitumalla ja osallistamalla

BaltCityPrevention -hanke järjesti Seinäjoella 27.–28.3.2018 kansainvälisen hanketapaamisen. Tapaamiseen osallistui noin 30 hanketoimijaa seitsemästä Itämeren alueen maasta (Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua ja Puola).

BaltCityPrevention-hankkeen yhteistyöverkosto koostuu terveydenhuollon ammattilaisista, yhdistyksistä, terveydenhuollon teknologiayrityksistä ja -organisaatioista sekä korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Flensburgin ammattikorkeakoulu Saksassa vastaa projektin johtamisesta. Suomen projektitiimissä ovat mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulu (sosiaali- ja terveysala), Seinäjoen terveyskeskus, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK ry) ja Itämeren alueen terveet kaupungit ry (BHRCA).

Tiistaina 27.3. SeAMKissa Framilla suunniteltiin ja työstettiin hankkeen jatkotoimia hankekumppaneiden kesken. Keskiviikkona 28.3. toteutettiin Seinäjoen terveyskeskuksessa, Y-talolla hankkeen Matchmaking-verkostoitumistapahtuma, johon osallistui hanketoimijoiden lisäksi terveydenhuollon ammattilaisia ja terveysteknologia-alan pk-yrityksiä.

BaltCityPrevention-hankkeessa (2017-2020) kehitetään ja testataan innovatiivista toimintamallia, jota terveydenhuollon ammattilaiset voivat soveltaa elintapasairauksia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa. Toimintamallia testataan 11-17-ikäisillä nuorilla vuosina 2018-2019. Tarkoituksena on, että toimintamalli on kuitenkin muunneltavissa eri tilanteisiin ja erilaisille käyttäjäryhmille.

Toimintamallin uutuus on osallistavien, arvioitujen ja laajasti hyväksyttyjen menetelmien yhdistäminen erilaisiin sähköisiin terveyssovelluksiin. Käyttäjien, kehittäjien ja yritysten mukanaolo jo aloitusvaiheesta lähtien ja koko kehittämisprosessin ajan mahdollistavat sen, että terveydenhuollon ammattilaiset voivat lisätä osallistavien menetelmien ja sähköisten ja terveyssovellusten käytettävyyttä ja käyttäjien hyväksyntää.

Seuraava hanketapaaminen on Liettuassa, Vilnassa syyskuussa 2018. Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region Programme rahoittaa hanketta, jonka kokonaisbudjetti on noin 2,7 milj. euroa. Lisätietoa löydät hankkeen sivuilta: http://baltcityprevention.eu.

Asta Heikkilä
TtT, yliopettaja
SeAMK Sosiaali- ja terveysala