Kilpailuvalttina laatu | @SeAMK-verkkolehti

Kilpailuvalttina laatu

kategoria: 2022, Asiantuntijablogi
#

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on saanut viime aikoina paljon mainetta ja kunniaa. Viimeisimpänä SeAMKille luovutettiin korkeakoulujen Excellence -laatuleima poikkeuksellisen korkealaatuisesta kehittämistyöstä (Karvi 2022) . Tämän lisäksi valmistuneet opiskelijat ovat arvioineet SeAMKin Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi toista vuotta peräkkäin (Yle 2022). Suomalaisessa korkeakoulukontekstissa suoritus on verrattavissa Leijonien jääkiekkomenestykseen. Suomalaisten korkeakoulujen johtoryhmiä ja delegaatioita käy tänä vuonna yksi toisensa jälkeen tutustumassa ”Seinäjoen ihmeeseen”. Kysymys kuuluu, että miten keskikokoinen Etelä-Pohjanmaalta ponnistava ammattikorkeakoulu on tempun tehnyt?

Karvin Excellence laatuleima myönnettiin 2022 ainoastaan yhdelle korkeakoululle. Laatuleimaa tavoittelivat kaikki viime ja tänä vuonna auditoidut yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Arvioinnin kriteerit ovat kunnianhimoiset: Korkeakoulun odotetaan olevan innovatiivinen edelläkävijä, rohkea ja ennakkoluuloton toimintansa kehittämisessä. Lisäksi korkeakoulun on oltava pitkäjänteinen kehittämisen huippuosaaja, ja siltä täytyy löytyä vahvaa näyttöä myös kehittämistyön vaikuttavuudesta. Viimeinen kriteeri on SeAMKille maakunnan menestykseen yhdessä eri toimijoiden kanssa pyrkivänä korkeakouluna erityisen rakas: Korkeakoulu säteilee hyvää ympäristöönsä. Korkeakoululle on tunnusomaista osallistaa laajasti toimijoita kehittämistyöhön ja ylittää ennakkoluulottomasti erilaisia rajoja. (Karvi 2022)

Mistä SeAMKin menestys kumpuaa? Kaikki lähtee strategiasta ja laatutyöstä. Mikään muu suomalainen korkeakoulu ei ole määritellyt strategiassaan tavoitteeksi olla Suomen paras korkeakoulu opiskelijatyytyväisyydessä ja opiskelijoiden työllistymisessä. Englanniksi kuuluva sanonta: “If you don’t know where you’re going, every road is going to take you there”, pätee tässäkin.  SeAMKissa strategia ei ole kaappiin pölyttymään tehty asiakirja, vaan käytännöllinen dokumentti, joka ohjaa päivittäistä työtämme. Strategiaan kytkeytyy olennaisesti neljä visioon liittyvää ja viisi kasvuun liittyvää strategista kehittämisohjelmaa, joiden toteutumiseen allokoidaan vuosittain myös resursseja (SeAMK 2019). Laatutyötä SeAMKissa tehdään PDCA -mallin mukaisesti, jolloin jatkuva parantaminen on toiminnan keskiössä.

Kaiken takana on myös sitoutunut henkilöstö. Ilman sitoutunutta ja asialleen omistautunutta henkilöstöä strategiat ja johdon juhlapuheet eivät koskaan realisoituisi teoiksi. SeAMKin arvoja ovat kansainvälisyys, yrittäjähenkisyys, vastuullisuus ja SeAMK -henki. Viimeksi mainittua on hankala kopioida tai monistaa muualle. Strategiassa SeAMK -henkeä kuvataan seuraavasti: ”Teemme asioita yhdessä, arvostamme toisiamme ja välitämme toisistamme. Toimimme avoimesti ja vuorovaikutuksellisesti. Iloitsemme yhdessä menestyksestä. Olemme ylpeitä osaamisestamme ja ammattikorkeakoulusta.” Menestystä, iloa ja ylpeydenaiheita on tosiaankin viime aikoina riittänyt. Menestyksen takana on kuitenkin yksilöitä, jotka ovat venyneet uskomattomiin suorituksiin ja tehneet asioita suurella sydämellä. Henkilöstöstämme voimme olla aidosti ylpeitä!

Jaakko Hallila
rehtori, toimitusjohtaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Vesa Vuolio
laatupäällikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

LÄHTEET:
Karvi (2022). https://karvi.fi/2022/05/19/korkeakoulutuksen-excellence-laatuleima-myonnettiin-seinajoen-ammattikorkeakoululle-vuonna-2022/

SeAMK (2019) https://storage.googleapis.com/seamk-production/2020/02/seamk-strategia-2020-2024-nettiin.pdf

Yle (2022). https://yle.fi/uutiset/3-12312758