Taylorin kehitelmä palkkitehtävissä | @SeAMK-verkkolehti

Taylorin kehitelmä palkkitehtävissä

#

Jatkuva funktio voidaan tarkasteluvälillä esittää Taylorin kehitelmänä (sarjana) tietyn pisteen suhteen. Artikkelissa käsitellään teknillistä taivutusteoriaa noudattavaa palkkia, jonka toimintaa kuvaavat perusyhtälöt aluksi esitetään. Tämän jälkeen muodostetaan Taylorin kehitelmät palkin suureille. Ottamalla huomioon palkin perusyhtälöt Taylorin kehitelmän termeissä saadaan käyttökelpoiset laskentayhtälöt, joita sovelletaan muutamien palkkitehtävien yhteydessä.

Lue koko artikkeli pdf-muodossa tästä.

Martti Perälä
Lehtori
Rakennustekniikka
SeAMK