Laskentatulosten ja testitulosten vertaaminen puurakenteiden liitoksissa. Osa 2: Laskenta- ja testitulokset | @SeAMK-verkkolehti

Laskentatulosten ja testitulosten vertaaminen puurakenteiden liitoksissa. Osa 2: Laskenta- ja testitulokset

#

Tämän artikkelin tavoitteena oli vertailla eurokoodi 5:n mukaisia laskentatuloksia koekuormituksissa saatuihin tuloksiin tyypillisissä puurakenteissa käytettävissä liitostyypeissä. Liitostyypeiksi valittiin naula- ruuvi- ja pulttiliitos.

Tarkoitus oli havainnollistaa liitoksen käyttäytymistä kuormituksen aikana kuormituksen kasvaessa aina murtoon saakka ja vertailla laskentatulosten ja koekuormituksessa saatujen tulosten suuruusluokkaa. Lisäksi haluttiin verrata laskennallisia liitossiirtymiä koekuormituksissa saataviin voima-siirtymäkäyrien antamiin siirtymiin.

Tässä artikkelissa mitoitetaan liitokset eurokoodi 5:n mukaan, ja verrataan tuloksia koekuormituksessa saatuihin tuloksiin.  Lue koko artikkeli pdf-muodossa:
Laskentatulosten ja testitulosten vertaaminen puurakenteiden liitoksissa. Osa 2: Laskenta- ja testitulokset

Tutustu myös kirjoittajan edelliseen artikkeliin, jossa keskitytään keskitytään eurokoodi 5:n mukaisiin liitosmitoituksen periaatteisiin:
Laskentatulosten ja testitulosten vertaaminen puurakenteiden liitoksissa. Osa 1: Laskentamenetelmä

Petri Koistinen
Lehtori
Rakennustekniikka
SeAMK