Kestävää rakentamista Turussa 11. - 12.5.2022 | @SeAMK-verkkolehti

Kestävää rakentamista Turussa 11. - 12.5.2022

#

Kolmen vuoden hiljaiselon jälkeen Rakennusteollisuus RT järjesti erittäin onnistuneen rakennusalan insinööri- ja mestarikouluttajien 2-päiväisen seminaarin keväisessä Turussa. Kokoonnuimme Turun ammattikorkeakoulun uudella Kupittaan kampuksella Tiedepuiston kupeessa. Alueella on tekemisen meininki, kun sinne ovat sijoittuneet lukuisat kansainväliset yritykset, useita korkeakouluja sekä yliopistollinen keskussairaala. Talonrakennus-, infra-, LVI- ja rakennusarkkitehtikouluttajia oli paikan päällä melkein 60, mikä osoitti, että kasvotusten tapahtuvalle kohtaamiselle ja ajatusten vaihdolle oli selkeä tilaus. Keskustelu oli runsasta ja puheenvuoroja pyydettiin ahkerasti. Tunnelma 2-päiväisessä tilaisuudessa oli  innostunut ja innostava rakennusalaakin koskettavista globaaleista uhkakuvista huolimatta.

Laki muutosten kourissa

Johtaja Anu Kärkkäinen Rakennusteollisuus RT:stä esitti kuulijoille tilannekatsauksen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusprosessista.  Kokonaisuudistuksella pyritään selkeyttämään vuonna 2000 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslakia (https://ym.fi/maankaytto-ja-rakennuslaki). Hallituksen 432-sivuisessa esityksessä eduskunnalle ehdotetaan, että voimassa olevasta maankäyttö- ja rakennuslaista kumottaisiin rakentamista koskevat luvut ja säädettäisiin uusi rakentamislaki (https://mrluudistus.fi/tietoa-lakiuudistuksesta/). Nykyisestä MRL:stä jäljelle jäävä kokonaisuus saisi nimen alueidenkäyttölaki.  Rakentamislaissa huomio kohdistuisi muun muassa ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon, kestävään kehitykseen, kaupungistumiseen, rakentamisen laatuun ja viranomaisohjauksen toimivuuteen. Nähtäväksi jää, mitä muutoksia ehditään tehdä tämän hallituskauden aikana ja miten tehdyt lakimuutokset oikeasti sujuvoittavat rakennushankkeita, edistävät kestävää kehitystä ja vähähiilistä rakentamista sekä parantavat rakentamisen laatua.

Oppimateriaalia koulujen käyttöön

Motivan asiantuntija Nina Teirasvuo esitteli vapaasti käytettävissä olevaa ”Muovit rakentamisessa” -verkkokoulutuskokonaisuutta https://www.muovitrakentamisessa.fi/muovit-rakentamisessa/ . Tällainen oppimateriaali tukee hienosti rakentamisen kiertotalouden opetusta. Materiaalia läpikäydessä ymmärtää, miten merkittävä rooli erilaisilla muoveilla on rakennusalalla: Kaikesta muovista noin 20 % käytetään suoraan rakentamiseen!

Turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Marko Kilpeläinen Peab Oy:stä esitteli RT:n työturvallisuusryhmän työturvallisuuspakettia, joka tulee niin ikään koulujen opetuskäyttöön alkusyksystä. Työturvallisuus, kuten laatukin, ovat sellaisia aiheita, joiden tulee esiintyä tavalla tai toisella kaikessa ammattiaineiden opetuksessa, joten tästäkin RT:n materiaalista saa kiinnostavia sisältöjä useampiin ammattiopintoihin.

Vierailulla Naantalin asuntomessualueella

Jo perinteeksi on muodostunut, että 2-päiväinen seminaari pyritään pitämään sillä paikkakunnalla, jossa järjestetään myös kyseisen vuoden asuntomessut. Tänä vuonna Naantali oli asuntomessupaikkana, ja Turku on sitä lähin rakennusalan amk-koulutusta tarjoava paikkakunta. Seinäjoella järjestimme tämän 2-päiväisen seminaarin toukokuussa 2016, kun Kyrkösjärven rannalle rakentui kovaa vauhtia näyttävä asuntomessualue.

Naantalin merellisiin maisemiin kallion päälle rakentuu luontoa kunnioittava asuntoalue. Messualueen rantaan on rakennettu aurinkoenergiapuisto aurinkopaneeleilla katettuine kävelylaitureineen ja huoltorakennuksineen (https://www.sttinfo.fi/tiedote/asuntomessualue-naantalissa-saa-oman-aurinkovoimalan?publisherId=69818441&releaseId=69913290) . Tuotettu sähkö syötetään älymuuntamoon ja sieltä edelleen sähköverkkoon. Lopullisessa laajuudessa tämän aurinkovoimalan teho tulee olemaan 200 kW.

Hirsi, puu, CLT ja kivi olivat tyypillisimmät rakennusmateriaalit messualueen rakennuksissa. Värimaailma oli tumma ja ikkunat kookkaita. Olipa rantaan rakennettu eksoottinen saunarivitalokin! Saunoista voi hankkia itselleen osakkuuden ja näin oikeuden esim. viikoittaiseen saunavuoroon tai omistusoikeuden voi hankkia myös koko saunaan.

Osaamistarpeiden muutokset rakennusalalla

Rakennusteollisuus RT:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen esitteli RT:n 29.10.2021 julkaiseman osaamistarveselvityksen tuloksia.

  • Rakennusalan työvoimapula ei riipu suhdanteista, vaan se on kroonista. Lisäksi tilanne Suomessa on muuta Eurooppaa huolestuttavampi.
  • Alan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti haastavammaksi. Esimerkiksi uudet rakennusmateriaalit, tekniikat, digitalisaation lisääntyminen ja ilmastonmuutos monimuotoistavat työnkuvia ja urapolkuja.
  • Suomesta ei löydy riittävästi osaajia, jolloin työyhteisöjen kansainvälistyessä jokapäiväisessä toiminnassa korostuvat kielitaito sekä eri kulttuurien ymmärtäminen. Reilu kolmannes vastanneista yrityksistä on valmis palkkaamaan suomea osaamattoman henkilön, kunhan hänen englannin kielen taitonsa on riittävä.
  • Tärkeimpänä oppilaitosyhteistyön muotona pidettiin harjoittelua. Seuraavaksi tärkeimpiä yhteistyökanavia olivat opettajien työelämäjaksot, yritysluennoitsijoiden hyödyntäminen oppituntien ja kokonaisten opintojaksojen vetämisessä sekä opinnäytetyöt.

Mitä tästä opimme?

2-päiväinen Turun seminaari oli erittäin antoisa! Teemat olivat enemmän kuin ajankohtaisia. Miten me kouluttajina voimme parhaiten vastata jo olemassa oleviin sekä todennäköisesti tuleviin haasteisiin? Mitä ja miten meidän tulee opettaa, että meiltä valmistuvat rakennusinsinöörit ja -mestarit olisivat ajan hermolla, valmiina uudistumaan sekä uudistamaan?

Mielestäni tällainen yhteinen saman alan kouluttajien seminaari on mahtava foorumi kysyä, ihmetellä, kyseenalaistaa, benchmarkata, keskustella, väitellä, rakentaa verkostoja, ideoida hankkeita….

Marita Viljanmaa
Rakennustekniikka
SeAMK