Yritysten sukupolvenvaihdokset lahjaverottomiksi | Julkaisut @SeAMK

Yritysten sukupolvenvaihdokset lahjaverottomiksi

Tarvitsemme Suomessa lisää keskisuuria yrityksiä, jotka ovat suomalaisten omistuksessa. Esimerkiksi perheyritykset sitoutuvat pitkäjänteisesti yritysten kehittämiseen. Vuoden 2021 omistajanvaihdosbarometrin mukaan sukupolvenvaihdosta suunnittelevissa yrityksissä panostetaan uuden kehittämiseen ja tämä on aina yhteydessä yrityksen kasvuun. Yritysten sukupolvenvaihdoksissa veroihin käytetyt varat ovat pois kehittämisinvestoinneista.

Lahjaverotuksen poistaminen tukisi kotimaista omistajuutta ja edistäisi maltillisen pääoman kehittymistä. Edelleen seurauksena olisi panostusten kasvu perheyritysten pitkäjänteiseen kehittämiseen ja poistaminen rohkaisisi yrittäjiä kannustamaan lapsiaan yrittäjiksi. Barometrin mukaan yrittäjät kannustavat aikaisempaa vähemmän lapsiaan yrittäjyyteen. Suomessa on valtava pula keskisuurista yrityksistä. Lahjaveron poistaminen edistäisi pienten perheyritysten kasvua keskisuuriksi yrityksiksi.

Perintö- ja lahjaverolaki edustaa 1940 lukua

Nykyisen perintö- ja lahjaverolain juuret ovat 1940 luvulla. 2000-luvulla luopuneet perintö- ja lahjaverotuksesta ovat esimerkiksi sellaiset Euroopan maat kuin Portugali, Ruotsi, Itävalta ja Norja. Suomalainen yhteiskunta on muuttunut valtavasti kuluneen 80 vuoden aikana, mutta perintö- ja lahjavero se vain on ja pysyy. Miksi?

Porkkanaa suomalaiselle omistajuudelle

Jatkuvasti kiristyvä verotus varmistaa talouden kuihtumisen. Nyt korona uhkaa terveysturvallisuutta, mutta taloudellisen toimeliaisuuden ennusteiden mukaan meitä odottaa koronan jälkeisessä ajassa talouden kasvun hiipuminen. Verotuksen asema suomalaisessa yhteiskunnassa on poikkeuksellisen merkittävä. Viime vuosina keppiä on käytetty runsaasti ja monipuolisesti. Olisiko nyt hyvä aika väläyttää porkkanaa, poistaa lahjaverotus yritysten sukupolvenvaihdoksista ja antaa piristysruiske kotimaiselle omistajuudelle?

Kauppatieteiden tohtorit Juha Tall, Elina Varamäki, Anmari Viljamaa ja Sanna Joensuu-Salo
Seinäjoen ammattikorkeakoulu