Yritysten aktivointia – kokeiluja uusin muodoin ja yhteistyökumppanein | @SeAMK-verkkolehti

Yritysten aktivointia – kokeiluja uusin muodoin ja yhteistyökumppanein

Yrittäjien sähköpostit tulvivat kutsuja erilaisiin virtuaalipalavereihin ja -tapahtumiin, osa asiaa ja osa asian vierestä. Monen mielestä niistä on jopa ylitarjontaa. Miten siis löytää sellaisia malleja, millä erottautua ja millä saa oikean kohderyhmän kiinnostumaan omasta tapahtumastaan, kun tarjontaa on yllin kyllin? Entä jatkossa, vaikka kokoontumiset olisivatkin sallittuja, pätevätkö samat asiat myös silloin?

NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun -hanke (NOUSU) oli keväällä 2021 yllämainittujen kysymysten äärellä, kun suunnitellut minimessut Ilmajoelle ja Kurikkaan jouduttiin peruttamaan koronarajoitusten kiristyessä. Minimessujen tarkoituksena oli tuoda NOUSUn eli Ilmajoen ja Kurikan alueen yrityksille tietoa teollisesta internetistä, SeAMK Tekniikan yksikön hankkeista ja kertoa, miten yritykset voivat niistä hyötyä. Tarkoitus oli kannustaa yrityksiä mukaan SeAMKin hanketoimintaan, jotta ne voisivat löytää SeAMKin tarjoaman väylän yrityksensä kehittämiseen. Kun alkuperäinen suunnitelma ei toiminut, jotain uutta oli keksittävä. Siirryttiin siis verkkoon, mutta miten se tehtäisiin?

Minimessuista virtuaaliretkeksi

Koska yrittäjät eivät päässeet paikan päälle, niin NOUSU-hanke kutsui Ilmajoen ja Kurikan yritysasiamiehet vierailulle SeAMKin teollisen internetin laboratorioon. Järjestettiin ”Yritysasiamies virtuaalimatkalla SeAMK Tekniikassa” verkkotapahtuma. Tilaisuus toteutettiin erittäin tiiviissä yhteistyössä kuntien yrityspalveluiden kanssa. Ajatuksena oli, että nimenomaan yritysasiamiehet ovat tässä tilaisuudessa ”se juttu” ja he toimivatkin tilaisuudessa fasilitaattorina, oman alueensa yritysten edustajina, kysellen ja kuunnellen ja samalla tietoa jakaen. Yritysasiamiehet toimivat myös tilaisuuden lähettiläinä eli markkinoivat tilaisuutta etukäteen ja kutsuivat alueensa yrittäjiä mukaan tilaisuuteen.

Melkein kuin Huomenta Suomi

Teollisen internetin laboratorioon rakennettiin studio, josta tilaisuus lähetettiin. Yritysasiamiehet haastattelivat kuuden eri hankkeen projektipäällikköä siitä, miten ko. hanke voisi hyödyttää yritystä sen omassa toiminnassaan. Kurikan yritysasiamies Jussi-Pekka Kurikka totesikin haastatteluosion alussa, että tuntuu aivan kuin olisi Lauri Karhuvaara Huomenta Suomessa.

Laboratorioesittelyssä vastaavasti päästiin näyttämään, miten erilaiset ohjelmistot ja laitteet toimivat käytännössä. Samalla tuotiin esille myös SeAMKin laajaa, tällä kertaa SeAMK Tekniikan yksikön muutakin tarjontaa.

Tilaisuuden teknisestä toteutuksesta vastasivat mukana olevien hankkeiden projektipäälliköt ja asiantuntijat. Kulttuurialan opiskelija rakensi studion ja hän myös kuvasi tilaisuuden. Teams toimi verkkoalustana ja lähetys lähetettiin suoraan osallistujille.

Yhteistyötä verkostoja hyödyntäen

Kuntien yrityspalvelut haluavat luonnollisesti, että alueidensa yritykset kehittävät ja kehittyvät. SeAMKin hankkeet ovat elinkeinotoimijoille yksi hyvä lisä palvelutarjontaan, jolla yritysten kehittämistä voi avittaa.

Tämä virtuaalimatka oli yksi kokeilukulttuurin muoto, joka toteutettiin yhteistyössä kuntien yrityspalveluiden kanssa ja jossa mukana olivat kuusi SeAMK Tekniikan hanketta, NOUSU sekä SeAMK maakuntakorkeakoulu.  Tiivis yhteistyö hankkeiden kanssa jatkuu varmasti lähitapaamisten merkeissä, kun tilanne normalisoituu, mutta myöskään virtuaaliset tapaamiset eivät ole poissuljettuja jatkossakaan. Tästä kokeilusta saatiin hyvää kokemusta. Kaikki ei mennyt varmasti ihan nappiin, mutta sitähän kokeilu on. Hyvät kokemukset voidaan ottaa käyttöön ja huonot pyritään korjaamaan.

Kuntien virkamiehet ovat oivallisia linkkejä alueensa yrityksiin. Vastaavasti SeAMK Maakuntakorkeakoulu toimii tiiviissä yhteistyössä mm. alueidensa elinkeinotoimijoiden kanssa, joten tätä yhteistyötä on muiden seamkilaisten helppo hyödyntää. Tätä virtuaalitapahtuma-konseptia onkin jo ehditty jalkauttamaan myös Alajärvelle SeAMK maakuntakorkeakoulun toimesta.

NOUSU-hanke kiittää kaikkia mukana olleita hyvästä yhteistyötä

Ilman yritysasiamiehiä, SeAMK Tekniikan ammattitaitoista asiantuntijajoukkoa ja kulttuurialan opiskelijaa tämä matka ei olisi toteutunut. NOUSU-hankkeen puolesta voin vain kiittää ennakkoluulottomasta asenteesta ja hyvästä yhteistyössä kaikkia tapahtumassa olleita:

  • Kasvua tuotekehityksellä valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä, Jukka Mattila
  • Näkymätön näkyväksi, Juha-Matti Arola
  • Laadusta kilpailukykyä konenäöllä, Toni Luomanmäki
  • Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita pk- ja mikroyrityksissä, Terhi Ojaniemi
  • InnoCAPE, Mika Valkama
  • Training4xr, Janne Kapela

Kunkin hankkeen rahoittajatiedot löytyvät SeAMKin projektitietokannasta. https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/projektitietokanta/

Tarja Sandvik

NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun –hanke

SeAMK Maakuntakorkeakoulu

 

NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun -hanke on Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittama ns. AKKE-hanke, jonka tavoitteena on koronan vaikutusten lieventäminen ja koronasta selviytymisen tukeminen. Hanketta hallinnoi SeAMK liiketoiminta ja kulttuuri-yksikkö. Kohderyhmänä on Ilmajoen ja Kurikan alueen yritykset.