Yrittäjyysunelmat kestävät | Julkaisut @SeAMK

Yrittäjyysunelmat kestävät

SeAMK on toteuttanut pitkittäisseurantaa opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksista jo vuodesta 2008. Samaa opiskelijaa on pystytty seuraamaan opintojen alkuvaiheesta aina valmistumisen jälkeiseen aikaan. SeAMKin toteuttaman tutkimuksen tulokset osoittavatkin, että yrittäjyysunelmat säilyvät työelämässä. Näyttäisi siltä, että yrittäjyys on syvällä ihmisen identiteetissä. Vaikka opiskelija päätyisi normaaliin palkkatyöhön, unelma yrittäjyydestä säilyy. SeAMKin toteuttama pitkittäistutkimus on harvinainen myös kansainvälisesti. Tällaiset lähes 10 vuotta kestäneet pitkittäistutkimukset ovat hyvin harvinaisia. Tutkimuksesta julkaistiin äskettäin myös Sanna Joensuu-Salon väitöskirja.

Yrittäjyyden edistäminen yhteiskunnassa on erittäin tärkeää. Sillä on vaikutusta hyvinvointiin, koska yrittäjät luovat uusia työpaikkoja sekä tuottavat yhteiskunnalle tärkeitä tuotteita ja palveluita. Korkeakoululla on oma roolinsa yrittäjyyden edistäjänä. SeAMK onkin ottanut yrittäjyyden osaksi omaa strategiaansa.

Yrittäjyysaikomusten kehittymiseen vaikuttavat monet asiat

Yrittäjyysaikomusten kehittymiseen vaikuttavat omat asenteet yrittäjyyttä kohtaan sekä usko omaan pystyvyyteen toimia yrittäjänä. Yrittäjyysaikomukset pääsääntöisesti laskevat korkeakouluopintojen aikana, mutta säilyvät sen jälkeen lähes samalla tasolla. Korkeakouluopintojen aikana onkin tärkeää vaikuttaa opiskelijoiden yrittäjyysasenteiden kehittymiseen samoin kuin heidän uskoonsa onnistua yrittäjänä.

Yrittäjyysopetuksella on suuri merkitys. Korkeakoulun aikana yrittäjyysopetukseen osallistuneilla yrittäjyysaikomukset säilyivät korkeammalla tasolla kuin niillä opiskelijoilla, jotka eivät yrittäjyysopetukseen osallistuneet. Onkin mielenkiintoista, että yrittäjyysopetuksen merkitys näyttäytyy vielä vuosien päästä työelämässä. Korkeakoulu on nuorelle tärkeä ajanjakso, jolloin hänen ajatuksensa tulevasta työelämästä muovautuvat. Silloin on mahdollisuus vaikuttaa ajatuksiin myös yrittäjyydestä. Tutkimus osoittaa, että yrittäjyysopetus on vaikuttavaa silloin, kun siinä käytetään opiskelijaa aktivoivia menetelmiä, kuten esimerkiksi yhteistyötä yrityksen kanssa tai virtuaaliyritystoimintaa. Pelkällä luennoimisella samaa vaikutusta ei saavuteta.

Opiskelijoille on myös tärkeä tarjota yrittäjyyden roolimalleja. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että myös naisyrittäjiä ja heidän tarinoitaan käytetään opetuksessa. Tutkimus osoitti, että naisten yrittäjyysaikomukset ovat matalammalla tasolla kuin miesten ja ne myös laskevat helpommin opintojen aikana. Naisten yrittäjyyden edistäminen onkin tärkeä asia yhteiskunnassa.

Tutkimus myös osoittaa, että yrittäjyysaikomukset todellakin ennustavat yrittäjäksi ryhtymistä myöhemmässä vaiheessa työuraa. Tästä syystä korkeakouluissa onkin tärkeää tunnistaa ne opiskelijat, joilla on korkeat yrittäjyysaikomukset ja tarjota näille mahdollisimman paljon tukea omien yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseen. Tätä työtä SeAMKissa on tehty systemaattisesti useita vuosia.

Sanna Joensuu-Salo
Yliopettaja
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri