Yrittäjyydessä loikkia eteenpäin

Yrittäjähenkisyys on osa SeAMKin visiota. Tavoitteemme on, että SeAMKista valmistunut opiskelija on yrittäjähenkinen ja kykenee myös luomaan ja kehittämään uutta kannattavaa ja menestyvää liiketoimintaa. Opinnoissa yrittäjyyden teema näkyy sisältöinä ja oppimismenetelminä, joilla edistetään opiskelijan tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia yrittäjähenkisyyteen ja yrittäjyyteen. Valtakunnallisesti SeAMK on kärjessä kahdessa yrittäjyyteen liittyvässä asiassa: (1) Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukossa mitä tulee opiskelijoiden yrittäjäksi ryhtymiseen valmistumisen jälkeen ja (2) SeAMKin yrittäjyystutkimus on valtakunnallisesti tunnustettua. Eteenpäin on kuitenkin mentävä ja toimintaa kehitettävä yrittäjyyden saralla edelleen. Parhaillaan SeAMK on ottamassa kaksi tärkeää askelta.

SeAMK on sopinut ostavansa Jyväskylän ammattikorkeakoululta Innovaatioviikko-konseptin. Tämä tarkoittaa, että kaikki 1. vuosikurssin opiskelijat koulutusalasta riippumatta suorittavat lukuvuonna 2017 – 2018 SeAMK Innovaatioviikon, jonka aikana opiskelijat monialaisissa tiimeissä ratkaisevat yritysten toimeksiantoja. Opiskelijat saavat Innovaatioviikon ansiosta haltuun testatun ja toimivan käyttäjälähtöisen kehittämismenetelmän, jota voivat hyödyntää myöhemmissä opinnoissaan sekä valmistuttuaan työelämässä.

Myös opiskelijoiden omaehtoinen Seinäjoki Entrepreneurship Society (SeiES) on syntymässä. Parikymmentä innokasta opiskelijaa on kokoonjuoksemassa tätä yhteisöä, joka tulee toimimaan yhdistyksenä. Opiskelijat kutsuvat toimivia yrittäjiä tilaisuuksiinsa, järjestävät erilaisia kilpailuja ja tapahtumia yhdessä yrityskehittäjien, yrittäjien ja muiden kumppaneiden kanssa, sparraavat toisiaan ja hankkivat ulkopuolisia mentoreita. Lisäksi on tarkoitus pilotoida GrowUp-kasvukilpailu opiskelijayrittäjille syksyllä 2017. Parhaillaan on menossa ruokateeman ympärillä valtakunnallinen AB Challenge –liikeideakilpailu, jonka SeAMK järjestää.

Etelä-Pohjanmaan yrittäjyysperinteistä on hyvä ponnistaa, mutta maakunnassamme on liian vähän tiimiyrittäjyyteen pohjautuvaa kasvuyrittäjyyttä. Perusta tällaiselle toimintatavalle luodaan monesti jo opiskeluvaiheessa. Edellä kuvatuilla uusilla toimenpiteillä pyritään lisäämään positiivista yrittäjyyspöhinää alueella.

Elina Varamäki, vararehtori ja Anmari Viljamaa, yksikön johtaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri