Yrittäjien kokemukset omistajanvaihdoksista | @SeAMK-verkkolehti

Yrittäjien kokemukset omistajanvaihdoksista

Yrittäjien kokemukset omistajanvaihdoksista lisääntyneet ja niihin ollaan tyytyväisiä

Yrittäjien kokemus sekä yritysten tai liiketoimintojen myymisestä ja ostamisesta on kasvanut ja pk-yrittäjät ovat toteuttamiinsa yrityskauppoihin hyvin tyytyväisiä. Tämä käy ilmi valtakunnallisesta omistajanvaihdosbarometrista, jonka Seinäjoen ammattikorkeakoulu Omistajanvaihdosfoorumin tilauksesta.

Aiempaa kokemusta yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta oli 31 %:lla vastaajilla, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 29 % yli 55-vuotiaista yrittäjistä. Edelleen korkeintaan 55-vuotiaista yrittäjistä 38%:lla oli kokemusta ostamisesta, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 33 % . Vastaavasti yrityksen myymisestä oli kokemusta 22 %:lla yli 55-vuotiaista (v. 2015 24 %) ja 19%:lla korkeintaan 55-vuotiaista (v. 2015 17 %:lla). Nämä luvut osoittavat myös, että erilaisista yritysjärjestelyistä ja yritysten ostamisesta ja myymisestä alkaa tulla entistä luonnollisempi osa yritysten kehittämistä ja kasvattamista ja toisaalta yrittäjäksi ryhtymistä.

Yhtä positiivista on se, että edelleen yrittäjien tyytyväisyys toteuttamiinsa omistajanvaihdoksiin on äärimmäisen korkealla tasolla. Tässä tutkimuksessa yli 55-vuotiaista 85 % piti toteuttamaansa aiempaa myyntiä erittäin onnistuneena tai onnistuneena ja vastaavasti korkeintaan 55-vuotiaista vastaajista 77 % piti aiempaa myyntikokemusta erittäin onnistuneena tai onnistuneena. Edelleen yli 55-vuotiaista aiempaa ostokokemusta piti 75 % piti erittäin onnistuneena tai onnistuneena ja korkeintaan 55-vuotiaista 78 % piti ostokokemusta erittäin onnistuneena tai onnistuneena. Luvut ovat hämmästyttävän korkeita ja vahvistavat aiempia johtopäätöksiä, että pk-yritykset pitävät toteuttamiaan yrityskauppoja onnistuneina. Luonnollista on myös se, että myyjät ovat vielä tyytyväisempiä kuin ostajat omistajanvaihdoksiin. Ostajalla on huomattavasti enemmän onnistumisen tunteeseen vaikuttavia tekijöitä omistajanvaihdoksen jälkeen kuin myyjällä.

Edellisessä omistajanvaihdosbarometrissa (Varamäki ym. 2015) alle 55-vuotiaista yrittäjistä 75 % ja 55 vuotta täyttäneistä 73 % piti viimeisintä toteuttamaansa omistajanvaihdosta joko onnistuneena tai erittäin onnistuneena. Edelleen valtakunnallisessa ostaja- ja jatkajatutkimuksessa (Varamäki ym. 2013) yli 80 % ostajista oli tyytyväisiä vaihdokseensa ja myyjiin kohdistuvassa tutkimuksessa lähes 80 % myyjistä oli tyytyväisiä (Kettunen ym. 2015). Kaikki tutkimukset ovat vahvistaneet sen, että yrittäjät, jotka eivät ole toteuttaneet aiemmin yrityskauppoja, näkevät niissä enemmän haasteita kuin mitä loppuun asti viedyissä yrityskaupoissa loppujen lopuksi on. Toki on muistettava, että yrityskaupat, joissa on liikaa ongelmia, jäävät kesken.

Elina Varamäki
vararehtori, KTT, dosentti, SeAMK

Anmari Viljamaa
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Sanna Joensuu
yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri