Yrittäjän pysyttävä ajan tasalla | @SeAMK-verkkolehti

Yrittäjän pysyttävä ajan tasalla

Internet on yhä tärkeämpi tiedonhaun kanava. Tietoa halutuista palveluista etsitään hakukoneilla. Kun asiakas ottaa yhteyttä hän on jo melkoisen pitkällä ostopäätöksessään. Koulutuksia ja yhteydenpitoa halutaan myös yhä useammin etäyhteyksien kautta.

Tarinan Taika -yritystään luotsaava Merja Hakola tarjoaa koulutuksia vuorovaikutukseen, työnojaukseen ja hyvinvointivalmennukseen. ”Minulle on tärkeää pitää itseäni ajan tasalla tämän päivän haasteista, mahdollisuuksista ja asiakkaiden tarpeista. Halusin myös konkreettista tietoa ja oppia miten luoda ja palvella asiakkaita verkossa”, hän kertoo. Asiakkaat hakevat verkosta yhä enemmän tietoa. Työskentely ja opiskelukin voi tapahtua etäyhteyksien kautta.

Smart Ladies in Digital World -hankkeessa käsitellään digitalisaatiota, johtajuutta, ennakointia, kasvuyrittäjyyttä ja omistajanvaihdoksia, jotka ovat ajankohtaisia aiheita useille yrityksille. Normaalitoiminnan lomassa näille asioille jää harvoin aikaa. ”Olin miettinyt, miten voisin omassa yrityksessäni hyödyntää digitalisaatiota ja yhdistää sen ihmisläheiseen työhöni. Pohdiskelin myös missä, milloin ja miten voisin lisätä digiosaamistani. Kiinnostuin hankkeesta ja lähdin mukaan, koska se vastasi moneen kysymykseeni ja tarpeeseeni”, Hakola tuumii.

Koulutuspäivien aikana aiheita avataan ja osallistujia rohkaistaan lähtemään liikkeelle. Yrittäjien lisäksi mukana on yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita. Yksi heistä on restonomiksi opiskeleva Mira-Tuulia Soininen: ”Aika lailla avoimin mielin lähdin mukaan. Halusin nähdä myös naisnäkökulmaa ja sitä kautta saada uusia ideoita.”

Raikkaita ideoita ja vankkaa kokemusta

Hankkeen ideana on, että yrittäjän kanssa keskustellessaan opiskelija saa vastauksia mieltään askarruttaviin kysymyksiin. Nuorten raikkaat ideat, taidot ja näkemykset kohtaavat yrittäjän kokemuksen ja asiantuntijuuden keskusteluissa hedelmällisellä tavalla. Naiset ovat keskustelleet useaan otteeseen ajatuksistaan ja suunnitelmistaan. Hakola kertoo saaneensa lisätietoa, ymmärrystä ja rohkeutta lähteä liikkeelle digiasioissa. ”Olen käyttänyt skypeä työnohjauksessa ja suunnitellut verkkokurssia”, hän mainitsee esimerkkeinä.

Soininen puolestaan valottaa opiskelijan näkökulmaa: ”On ollut mukavaa jutella yrittäjäparin kanssa. Olen saanut omaan ideaani asiakasnäkökulmaa, ja Merja on esittänyt hyviä kysymyksiä, jotka ovat auttaneet idean eteenpäin kehittämisessä.”

Vastavuoroisuus, omien kokemusten ja näkemysten jakaminen ja niiden haastaminenkin turvallisessa ympäristössä ovat antaneet uusia tulokulmia oman tulevaisuuden pohtimiseen.

Naisopiskelijoiden yrittäjyyttä voidaan tukea opintojen aikana

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttaman hankkeen projektipäällikkönä toimiva Sanna Joensuu-Salo on tutkinut opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia useiden vuosien ajan: ”Tutkimukset osoittavat, että parhaita tuloksia saadaan aikaan nimenomaan naisopiskelijoita tukemalla.”

Tutkimukset osoittavat myös, että miesten kanssa samoissa lähtökohdissa olevat naiset ryhtyvät miehiä harvemmin yrittäjiksi. Siksi halutaan tukea kohdennetusti naisopiskelijoiden yrittäjyyttä. ”Meillä on taitavia naisia. Kun heihin saadaan luotua uskoa omien kykyjensä ja osaamisensa riittävyydestä, heistä tulee erinomaisia yrittäjiä. Jo toimivat yrittäjät rohkaistuvat hakemaan kasvua”, Joensuu-Salo kertoo.

Teksti ja kuva:

Salla Kettunen. Kirjoittaja työskentelee SeAMKissa TKI asiantuntijana. Hän on ollut mukana toteuttamassa useita hankkeita mm. hoivayrittäjyydestä, puurakentamisen alalta, omistajanvaihdoksista ja naisyrittäjyydestä.

 

Infolaatikko: 

Smart Ladies in Digital World 

1.1.2016-30.6.2018 

Rahoittaja: ELY / ESR  

Hankkeessa tuetaan naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta järjestämällä työpajoja (aiheina esim. teknologiset valmiudet, sähköinen markkinointi, tulevaisuuksien ennakointi, kasvuyrittäjyys, omistajanvaihdokset ja johtajuus).

Yrittäjät kertovat elämäntarinoitaan ja jakavat kokemuksiaan opiskelijoille. Opiskelijat puolestaan tuovat esiin nuoremman sukupolven näkökulmaa, jota yrittäjät tarvitsevat toiminnassaan.

Mukana 17 naisyrittäjää Etelä-Pohjanmaan alueelta. Opiskelijat ovat tervetulleita hankkeeseen pitkin matkaa.