Yhteistyöllä uusia ideoita yritykseen

Kuinka voisin hyödyntää yrityksessäni paremmin mobiilisovelluksia? Tiedonkeruuta – ja sitä kerättyä tietoa? Kuinka asiakkaat löytäisivät paremmin tietoa tuotteista? Mitä virtuaalitodellisuus tai lisätty todellisuus voisivat tuoda?

Nämä arkiset kysymykset olivat muiden muassa esillä, kun naisyrittäjät ja opiskelijat yhdessä pohtivat mitä digitalisaation tuomat liiketoiminnan muutokset tarkoittavatkaan juuri oman yrityksen kohdalla. Hieman alasta riippuen yritysten on joka tapauksessa jatkuvasti uusiuduttava. Tuotteet kehittyvät, markkinat muuttuvat, uusia asioita painottavia sukupolvia tulee asiakkaiksi. Tämä täytyy huomioida niin tuotteissa kuin palveluissakin. Joskus on niinkin, että vaikka tuote pysyy samana, niin siihen liitetty palvelu voi olla ratkaiseva markkina-aseman kannalta.

Näkökulman vaihdoksia ja ennakkoluulotonta ideointia

Tapaamisen aikana kuultiin ensin ajatuksia herättelevä luento, jonka jälkeen alkoi työskentely. Työskentelyn aikana ideoitiin nopealla tahdilla käyttöideoita. Mietinnässä olivat mm. dronen hyödyntäminen, asioiden internetin hyötykäyttö, mobiilisovellusten mahdollisuudet, palvelullistaminen, datan kerääminen, 3D tulostuksen mahdollisuudet, robotit, keinoäly, virtuaali- ja lisätty todellisuus. Ideointia tehtiin nopeassa tahdissa niin, etteivät liiallisella realismilla pilatut ajatukset ennätä tyrmätä ideoita. Lopputuloksena jokainen yrittäjä sai 54 ideaa itselleen. Osa niistä pääsee jatkokehitykseen!

Tällaiset tilaisuudet palvelevat hyvin siinä, että opiskelijoiden uudet ja raikkaat ideat kohtaavat perinteisempiä tuotteita ja toimintamalleja. Samalla ravistellaan totuttuja ajatusmalleja. Jotkut ajatukset tuntuvat vielä kovin kaukaisilta ja huvittavilta. Toisten kohdalla tulee tunne, että saattaahan siinä olla jotakin perääkin. Joku asia voi loksahtaa kohdalleen ratkaisemaan asian jota on jo pohdittu.

Teksti:

Salla Kettunen
asiantuntija TKI, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Sanna Joensuu-Salo
yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Kuvat: Salla Kettunen

Tilaisuus oli osa ESR–rahoitteista Smart Ladies in Digital World –hanketta, jota toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu.