Viisaita valintoja WIISE-yhteistyön pilotissa | @SeAMK-verkkolehti

Viisaita valintoja WIISE-yhteistyön pilotissa

Ulkomailta Seinäjoelle opiskelemaan tulleen opiskelijan on joskus vaikea löytää mieluisaa harjoittelupaikkaa. Juuri päättyneen lukuvuoden aikana covid-19-pandemia teki harjoittelupaikan löytämisestä aikaisempaa haasteellisempaa.

WIISE ry (Etelä-Pohjanmaan Work Integration for Immigrants Service) on neljän tehokkaan miehen yhdistys, jonka tavoitteena on mm. edistää maahanmuuttajien integroitumista Etelä-Pohjanmaalle. Paul Fairchild, Jiuliano Prisada, Mark Wiltshear ja Michael Nieminen ovat omien yrittäjäuriensa aikana muodostaneet laajat ammatilliset verkostot, jotka he tässä ostopalveluna tehdyssä pilotissa ottivat käytöön löytääkseen opiskelijoille juuri heidän toiveitaan vastaavat harjoittelupaikat.

WIISE ry ja SeAMKin International business -opiskelijat olivat toisilleen jo tuttuja, sillä WIISEn Paul, Jiuliano ja Mark tekivät halukkaille ulkomailta muuttaneille opiskelijoille Seinäjoen kaupungin kustantaman maahanmuuttajan alkukartoituksen keväällä 2020. Heillä oli siis jo yhteistyön suunniteluvaiheessa kattava käsitys siitä, millaisia toiveita ja ongelmia opiskelijolla on.

Kevyt hakuprosessi

WIISE piti opiskelijoille Teamsissa tiedotustilaisuuden, jonka jälkeen opiskelijat kirjoittivat lyhyet hakemukset tai motivaatiokirjeet ja kuvasivat omia vahvuuksiaan sekä sitä, millaista työtä he haluaisivat tehdä harjoitteluaikanaan. Hakemuksia tuli kolme ja kaikki kolme opiskelijaa hyväksyttiin mukaan pilottiin. Hakuprosessi ja valinnat tehtiin opinto-ohjaajan, koulutuspäällikön ja WIISEn yhteistyönä.

WIISEn hihat heilumaan

Covid-19-pandemiasta huolimatta opiskelijoille alettiin etsiä sopivia harjoittelupaikkoja. WIISE otti yhteyttä kymmeniin yrityksiin Seinäjoella ja maakunnassa. Harjoittelupaikkojen etsinnän aikana WIISE kartoitti sekä yritysten että opiskelijoiden tarpeita ja toiveita. Kevättalven 2021 aikana harjoittelupaikka löytyi kahdelle opiskelijalle, kolmannelle vielä etsitään sopivaa paikkaa.

The Nordic Tourist -nimimerkillä Seinäjoen alueen markkinointia tehokkaasti tekevä australiasta kotoisin oleva Glenn Murray kommentoi hakuprosessia sanoilla “WIISE teki kaiken helpoksi, melko yksinkertainen prosessi opiskelijalle”. Glenn tekee harjoittelua Mark Wiltshear TMI -yritykselle. The Nordic Tourist markkinointimateriaali on saanut sosiaalisessa mediassa hyvän vastaanoton ja Glenn luultavasti jatkaa sen tekemistä myös harjoittelun päätyttyä.

Mittava tuki sekä yritykselle että opiskelijalle

Jotta opiskelijan harjoittelujakso alkaisi sujuvasti, WIISEn edustaja kävi opiskelijan kanssa tutustumassa potentiaaliseen harjoittelupaikkaan, työhön, esimieheen ja tuleviin kollegoihin hyvissä ajoin ennen harjoittelun aloitusta. Myös harjoittelun ensimmäisenä päivänä WIISEn edustaja oli mukana varmistamassa, että harjoittelu lähtee sujumaan hyvin sekä harjoittelijan että työnantajan näkökulmasta. Myös harjoittelun aikana on tarvittaessa mahdollista saada apua ja tukea esimerkiksi kulttuurierojen selvittämiseen.

Gurjit Singh, joka tekee harjoittelua P. Rotola-Pukkila Oy -huonekaluliikkeessä, on tyytyväinen WIISEn ja SeAMKin yhteistyönä tarjoamaan palveluun ja WIISEn tukeen työn aloitusvaiheessa. Intiasta kotoisin oleva Gurjit tekee kansainvälistä asiakashankintaa sekä Timantti-malliston markkinointia kauhajokelaisyritykselle.

WIISE-yhteistyötä on kehitetty SeAMKissa osana ESR-rahoitteista Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanketta, jonka tavoitteena on mm. edistää maahanmuuttajien integroitumista alueelle. Opiskeluaikana saadut yrityskontaktit ovat kansainvälisille opiskelijoille arvokasta pääomaa ja juuri niitä tämä WIISE-yhteistyö on opiskelijoille tarjonnut.

Päivi Uitti
Lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

WIISE ry:n nettisivut https://wiise.fi/home/

The Nordic Tourist youtube-kanava: https://www.youtube.com/channel/UC3kqKquKknIZ_WAimWmZE6w/featured