Verkkopalvelu virkistämään pienten yritysten kansainvälisiä omistajanvaihdoksia | @SeAMK-verkkolehti

Verkkopalvelu virkistämään pienten yritysten kansainvälisiä omistajanvaihdoksia

Yritysten omistajanvaihdosten edistämiseen erikoistuneiden verkkopalvelujen suhteen tilanne eri EU-maissa vaihtelee. On maita, joissa on pitkälle kehittyneitä kauppapaikkoja (esim. meidän Yrityspörssi.fi ja Firmakauppa.fi). Toisaalta on maita, joissa palvelussa olisi vielä kehittämistä ja sitten on maita, joissa palvelu puuttuu kokonaan. Teemassa on havaittavissa hyvää pöhinää, ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden kansainvälinen yhteistyöfoorumi Transeo on omalta osaltaan asiaan paneutunut ja antanut omia suosituksia verkkopalvelujen toimintatapojen suhteen.

Palvelujen valtavirtana ovat kansalliset palvelukonseptit. Tästä poikkeuksen tekee Slovenian Borza posla -nimellä toimiva palvelu. Palvelua markkinoidaan sekä koti- että ulkomaisille yritysostajille. Palvelun antiin voi tutusta peräti seitsemällä eri kielellä. Erikoista on myös palvelun syntyminen, jossa yhden yrittäjän määrätietoisilla ponnisteluilla on ollut ratkaiseva merkitys. Valtavirran tapaan kohderyhmänä ovat yritysten myyjät ja ostajat. Heille tarjotaan mahdollisuus löytää toisensa ja omistajanvaihdoksessa tarvittavat asiantuntijapalvelut. Palvelut ottavat huomioon ulkomaisten ostajien tarpeet selviytyä liiketoiminnan osto-, haltuunotto- ja kehittämisprosesseista Slovenian säädösympäristössä. Slovenialainen ajattelu tunnistaa ulkomaisten yritysostajien tarjoaman potentiaalin maan talouden kehittämisessä. He tuovat taloudellisia resursseja, osaamista ja uusia yhteyksiä rakentamaan paikallista elinvoimaa.

Kansainvälinen ulottuvuus myös suomalaisiin online-palveluihin

Suomalaisesta näkökulmasta pienen yrityksen kansainväliseen omistajanvaihdokseen liittyy muutamia erityispiirteitä. Ensinnäkin, tähän haasteeseen ryhtyminen edellyttää merkittävän kehityspotentiaalin tunnistamista. Toiseksi, säädösympäristön, toimintatapojen ja yleensä myös kielen erilaisuudesta omistajanvaihdoksessa tarvitaan todennäköisesti vähintään kaksinkertainen määrä asiantuntijapalveluja ja vieläpä laadukkaita sellaisia. Nämä tarpeet heijastuvat suoraan asiantuntijapalvelujen kustannuksiin. Kolmanneksi, palvelukokonaisuuden on oltava riittävän yksinkertainen ja toimittava luotettavasti. Hallinnon tulee olla kustannustehokas ja ketterä. Todennäköistä on myös, että rajapinnan rakentaminen kansallisesti toimivien palvelujen kanssa toisi mahdollisuuden merkittäviin kehitysaskeliin. Entä jos meidän markkinajohtajien palveluissa olisi yksi uusi ruksin paikka, jolloin myynti- tai ostoilmoitus automaattisesti kääntyisi englanninkieliseksi ja lähtisi kansainväliseen levitykseen?

Suomalaisista yrittäjistä vasta erittäin harva on ostanut yritystoimintaa ulkomailta tai on edes ajatellut moista vaihtoehtoa. Kotimaisen omistajuuden ohjelma perään kuuluttaa Mittelstand-strategiaa vahvistamaan pk-yritysten asemaa. Kotimaisten pienten yritysten kannustaminen kasvuun hyödyntämällä kansainvälisiä yritysostoja olisi uusi ja nopea tapa edistää kasvuyrittäjyyttä ja paikallista elinvoimaa.

Slovenian verkkopalvelu on yksi esimerkki eurooppalaisista omistajanvaihdosten edistämisen parhaista käytännöistä, joita esitellään Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamassa selvityksessä.

Juha Tall, TKI-asiantuntija
Elina Varamäki, vararehtori
Anmari Viljamaa, yliopettaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu