Uusia näkökulmia digitaaliseen markkinointiin | @SeAMK-verkkolehti

Uusia näkökulmia digitaaliseen markkinointiin

#

Digital Business Lab & SeAMKPro

Digital Business Lab -hankkeessa kehitetty sosiaalisen median työkirja integroidaan osaksi opetusta sekä käytännön työelämää SeAMKPron projektiopintojen muodossa. Projektin aikana opiskelijaryhmä tuottaa toimeksiantajalle sosiaalisen median suunnitelman ja kehittää digitaalista markkinointia. Tavoitteena on myös lisätä toimeksiantajan tunnettuutta ja kiinnostavuutta. Lisätietoja työkirjasta löytyy täältä: https://lehti.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/digistartti-pk-yrityksille-sosiaalisen-median-tyokirja/

Mikä SeAMKPro?

SeAMKPro-projektit ovat 5 opintopisteen kokonaisuuksia, jotka toteutetaan yhden periodin aikana. Projektit toteutetaan SeAMKPro-projektiprosessin mukaisesti. Projektin alkaessa päätetään opiskelijoiden roolit projektissa: projektipäällikkö, sihteeri ja 3 projektityöntekijää. Projektille valitaan ohjaava opettaja ja mahdolliset muut asiantuntijat. Projekti alkaa kaikille pakollisella toimeksiantajatapaamisella, jossa tarkennetaan toimeksianto.

Projektiryhmä tekee projektisuunnitelman ja hyväksyttää sen toimeksiantajalla ja ohjaavalla opettajalla. Sen jälkeen ryhmä toimii yhdessä projektisuunnitelman mukaisesti huolehtien toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan aktiivisesta informoinnista ja tapaamisista.

Toimeksiannon tulokset esitellään ja luovutetaan toimeksiantajalle kaikille pakollisessa ulkoisessa toimeksiantajatapaamisessa. Lisäksi projektista tehdään loppuraportti, joka käydään läpi sisäisessä loppupalaverissa.

Yrityksen markkinoinnin tehostaminen sosiaalisessa mediassa

SeAMKProssa käynnistyi joulukuussa 2022 käytännönläheinen digitaalisen markkinoinnin projekti. Toimeksiantajana toimii vuonna 2015 perustettu Lentohotelli Etelä-Pohjanmaan sydämessä Kauhavalla. Lentohotelli sijaitsee LSK Business Parkissa, entisen varuskunnan alueella ja päärakennuksena toimii historiallinen vuonna 1929 valmistunut Linnarakennus. Majoituspalveluiden lisäksi asiakkaille on tarjolla erilaisia sauna- ja kokoustiloja sekä ravintola- ja vapaa-ajan palveluita.

Tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa Lentohotellin markkinointia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi tarve on konkreettiselle vuosisuunnitelmalle. Apuna tässä on markkinoinnin vuosikello, jossa näkyvät tärkeimmät kohderyhmät, heille myytävät tuotteet ja kuukausiaikataulu. Lisäksi Lentohotellin tunnettuutta pitäisi saada lisättyä sosiaalisen median kautta ja kasvattaa sivuston seuraajamääriä.

Projektin tulokset

Projekti on saatu onnistuneesti ja aikataulussa päätökseen. Lentohotelli Hotellipäällikkö Anna Angervisto kertoi, että projekti oli onnistunut ja he olivat todella tyytyväisiä tuloksiin. Hän kuvailee projektia seuraavasti:

Projekti eteni suunnitellusti ja meidän kannaltamme ajankohta oli oikein sopiva tähän vuoden alkuun. Opiskelijat olivat hyvin ja tarkasti perehtyneet yritykseemme ja he kävivät täällä myös tutustumiskäynnillä. He olivat hyvin ottaneet tavoitteet, toiveet ja resurssit huomioon. Tulokset olivat loistavia ja suoraan käyttökelpoisia. Opiskelijoilta tuli paljon sellaisia ideoita, joita emme itse olleet osanneet ottaa huomioon. Projekti auttaa meitä jatkossa tekemään some-markkinointia nopeammin, tehokkaammin ja vähän eri näkökulmasta.

Myös projektiryhmäläiset olivat tyytyväisiä tuloksiin sekä itse kokemukseen. Opintojen, työn ja arjen yhdistäminen projektityöhön oli ajoittain haastavaa, mutta kokonaisuus oli antoisa ja opettavainen. Projektiryhmä kommentoi kokemusta muun muassa seuraavasti:

Opin käytännössä, miten projekti suoritetaan alusta loppuun ja mitkä välivaiheet siihen kuuluvat (kuten kokoukset, raportoinnit ja asiakasyhteistyö). Myös yhteistyön tekemisestä ja vuorovaikutuksesta ryhmän kesken opin todella paljon. Tästä projektityöstä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.

Haluaisitko sinäkin osaksi SeAMKPron projekteja? Lue lisää SeAMKPro:sta osoitteessa: https://www.seamk.fi/hakijalle/opiskelu-seamkissa/projektiopinnot/seamkpro/

Katri Juppi
Lehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja toimi Digital Business Lab -hankkeessa digitaalisen markkinoinnin asiantuntijana, vastuualueinaan muun muassa verkkosivujen päivitykset, digimarkkinoinnin kehittäminen sekä tuote- ja palvelutestauksen suunnittelu. Asiantuntijapalveluita tarjottiin myös SeAMKPron projektiin sosiaalisen median työkirjan kautta.