Tutkimusta tarvitaan tietoon pohjautuvan yrittäjyyspolitiikan tueksi – SeAMK toteuttaa jälleen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin

Yrittäjyyspolitiikalla tavoitellaan yrittäjyyden edistämistä ja koko elinvoimaisen yrittäjyyden ekosysteemin kehittämistä. Elinvoiman parantaminen on nykyään yksi yleisimmistä kuntien itselleen asettamista tavoitteista. Pienten yritysten omistajanvaihdosten edistämisestä on tullut olennainen osa yrittäjyyspolitiikkaa.

EU on tehnyt määrätietoista työtä jäsenmaiden säädösympäristön ja toimintamallien kehittämiseksi niin, että yritysten omistajanvaihdosten toteutumiselle olisi mahdollisimmat hyvät edellytykset. Vuonna 2020 erityisenä huomion kohteena oli tarve parantaa käytettävissä olevia tietoja pienten yritysten omistajanvaihdosten tilanteesta ja näkymistä. Vertailtaessa eri jäsenmaiden käytettävissä olevia tietoja havaittiin, että tiedot pienten yritysten omistajanvaihdoksista ovat vähäisiä ja hajanaisia. Lisäksi eri maiden tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri merkittävä yrittäjyyspolitiikan taustatietolähde

Yrittäjyyspolitiikan tueksi käytössä olevien tietojen vertailussa Suomi sijoittuu hyvin. EU nostaa raportissaan esiin Suomessa säännöllisesti toteutetun valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin, jonka toteuttamistapaa pidettiin esimerkillisenä muillekin EU:n jäsenmaille. Säännöllisin väliajoin toteutetun barometrin antamat tulokset arvioitiin luotettaviksi ja edustaviksi. Tätä havaintoa tukee myös meidän nykyinen kansallinen yrittäjyyspolitiikkamme, joka hyödyntää omistajanvaihdosbarometrin tuloksia. Esimerkiksi vuonna 2018 edellisen kerran toteutettu barometri toimii edelleen merkittävänä yrittäjyyspolitiikan ja -strategian lähteenä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun näkökulmasta valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri edustaa lippulaivatutkimusta, jota ollaan parhaillaan toteuttamassa neljännen kerran. Barometri toteutetaan yhteistyössä kansallisen omistajanvaihdosfoorumin kanssa. Yksi onnistumisen edellytys on tälläkin kertaa yrittäjien runsas osallistuminen heille lähetettävään kyselyyn. Kyselyn välittämisessä tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Suomen Yrittäjät, EK, Perheyritysten liitto, Finnvera, SEKES ja jäsenorganisaationsa, Suomen Uusyrityskeskukset sekä Suomen Yrityskummit. SeAMK on erittäin kiitollinen hyvästä sidosryhmäverkostosta. Tehokas yrittäjyyspolitiikka tarvitsee tuekseen tuoretta ja luotettavaa tutkimustietoa.

Juha Tall, TKI-asiantuntija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Elina Varamäki, vararehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Anmari Viljamaa, yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu