Tiiviimpään innovaatioyhteistyöhön | @SeAMK-verkkolehti

Tiiviimpään innovaatioyhteistyöhön

Yritykset tekevät korkeakoulujen kanssa yhteistyötä monin eri tavoin. Yleisimpiä yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi opinnäytetyöt, harjoittelut sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet. Toistaiseksi innovaatiotoimintaan ja ideoiden kehittämiseen liittyvä yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö on kuitenkin vielä melko vähäistä. Silta kaupallistamiseen -hanke selvitti alustavasti keväällä 2017 yritysten kiinnostusta osallistua korkeakoulujen innovaatiotyöhön haastattelemalla kolmea menestyvän etelä-pohjalaisen yrityksen johtajaa.

Haastatteluissa selvisi, että yritysjohtajat suhtautuivat hyvin myönteisesti ajatukseen osallistua korkeakoululähtöisten ideoiden edelleen kehittämiseen oman osaamisensa avulla etenkin silloin, kun ideat liittyvät omaan toimialaan. Myös henkilökohtaisella kiinnostuksella koettiin olevan merkitystä. Vastauksissa myös näkyi kiinnostus uuteen liiketoimintaan, businessmahdollisuuksiin, ja siihen että yritys voisi ostaa korkeakoululähtöisiä ideoita silloin, kun niistä saisi etumatkaa kilpailijoihin nähden. Tärkeää kuitenkin olisi tarkasti tietää, mistä idea on saanut alkunsa ja mistä maksetaan ja mitä maksetaan.

Aikataulutus haasteena

Haasteeksi koettiin aikataulutus. Yritykset menevät vauhdilla eteenpäin, mutta korkeakoulut eivät usein taivu samaan. Toisaalta yritysjohtajat myös tunnistivat sen, että heillä itselläänkin pitäisi olla kärsivällisyyttä odottaa. Lisäksi korostui luottamuksen ja tarkan sopimisen tärkeys. Asioilla täytyy olla selkeä alku ja loppu sekä tavoitteet. Yritykset olisivat myös kiinnostuneita tulemaan asiantuntijajäseneksi ideoiden- ja innovaatioiden arviointiryhmiin sekä ottamaan kantaa ideoiden kaupallistettavuuteen.

Näyttää siis siltä, että yritysten tehokkaampi yhdistäminen korkeakoulujen innovaatiotoimintaan voi avata uusia mahdollisuuksia. Seuraavaksi tavoitteena onkin pohtia, miten oikeat toimijat kytketään toisiinsa ja miten yhteistä ideoiden jalostamista voidaan konkreettisesti tukea.

Teksti:

Pirjo-Leena Ketola, Seliina Päällysaho ja Pertti Wathen

Kirjoittajat työskentelevät Silta kaupallistamiseen –hankkeessa. Silta kaupallistamiseen –hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pirkanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen toteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus /Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hanke toteutetaan 1.10.2016-30.6.2018.