Tietoa ja taitoa kehittämiseen ja kasvuun tilitoimistoille | @SeAMK-verkkolehti

Tietoa ja taitoa kehittämiseen ja kasvuun tilitoimistoille

Tilitoimistoala elää suurten muutosten aikaa. Taloushallinnon prosessit ja raportit automatisoituvat kovaa vauhtia. Ohjelmistorobotit vapauttavat aikaa oppimiseen ja asiakasyrityksen asioiden perehtymisen. Tulevaisuudessa alan ihmisiltä vaaditaankin uudenlaista osaamista, uteliaisuutta ja rohkeutta astua uuteen, neuvovampaan rooliin. Kirjanpitäjät tulevat substanssiosaamisen lisäksi tarvitsemaan bisnesosaamista, jotta kilpailuetu voidaan säilyttää. Siispä nyt, jos koskaan on aika panostaa kehittämiseen ja konsultointiosaamiseen!

Keväällä 2018 Seinäjoen ammattikorkeakoulu käynnistää monipuolisen ja ilmaisen koulutussarjan osana DigiTili 2020 -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan alueen tilitoimistojen liikkeenjohdollista osaamista sekä konsultointiosaamista. Koulutussarja antaa tilitoimistoille oman yrityksen sekä asiakasyrityksen kehittämiseen toimintamalleja ja työkaluja, joita tilitoimistot voivat hyödyntää omassa konsultoivassa roolissaan asiakasyrityksissä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankeaika on 01.02.2018-31.01.2020.

Koulutussarja sisältää kymmenen eri osa-aluetta:

a) tilitoimistojen roolin muutos

b) digitalisaation mahdollisuudet

c) talousjohtaminen ja suorituskykymittaristot

d) rahoitus ja rahoitusvaihtoehdot

e) tulevaisuuden ennakointi

f) markkinointikyvykkyys

g) kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset

h) strateginen johtaminen

i) ekosysteemiajattelu yritysten kehittämisessä

j) tiedon hankinta, jalostaminen ja tiedon louhinta

Koulutussarja alkaa keväällä 2018 jatkuen aina talveen 2019 saakka. Koulutuksia järjestetään kahdesti kuussa, n. 4h/kerta. Kaikki koulutukset ovat ilmaisia tilitoimistoyrittäjille ja yrityksen henkilöstölle. Hankkeen kuulumisia voi seurata blogista: http://digitili.blogspot.fi/ tai Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/digitili2020/

Jennika Hakola
Asiantuntija TKI, Liiketoiminta ja kulttuuri SeAMK

Lisätietoja hankkeesta ja koulutuksista antaa projektipäällikkö Henri Teittinen henri.teittinen(a)seamk.fi ja asiantuntija Jennika Hakola jennika.hakola(a)seamk.fi