Think Big! -hanke vauhdittaa Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyttä vihreän siirtymän ja digitalisaation keinoin | Julkaisut @SeAMK

Think Big! -hanke vauhdittaa Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyttä vihreän siirtymän ja digitalisaation keinoin

#

Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyys saa uuden sysäyksen syyskuussa alkaneen Think Big! Kasvuyrittäjyyden tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen myötä. Tavoitteena on tiivistää kasvuyrittäjyyden ekosysteemin verkostoja ja syventää osaamista erityisesti vihreän kasvun ja digitalisaation saralla. Etelä-Pohjanmaa halutaan nostaa kestävän kasvuyrittäjyyden edelläkävijämaakunnaksi, missä tukijärjestelmät ovat vahvasti verkottuneet ja omaavat tarvittavan osaamisen vastata ilmastokriisin ja globalisaation asettamiin haasteisiin.

Hankkeen käynnistyminen vastaa selkeään tarpeeseen, sillä Etelä-Pohjanmaalla on kasvuyrittäjyyden osaamisen ja verkostoitumisen suhteen vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Kasvuhalua löytyy useasta yrityksestä: SeAMKin aiemmin julkaiseman selvityksen mukaan yli puolet vastanneista eteläpohjalaisista yrityksistä tavoittelee joko kohtalaista tai voimakasta kasvua. Kasvustrategioista suositumpia ovat uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä uusien markkinoiden etsiminen. Kyselyn tulokset paljastivat myös vahvan kiinnostuksen vihreitä innovaatioita kohtaan, sillä yli puolet vastaajista ilmaisi halunsa joko kehittää tai ottaa käyttöön kestäviä käytäntöjä. Digitalisaation vauhdittama kiertotalous ja ilmastonmuutoksen vaatimat toimet avaavat uusia mahdollisuuksia yrityksille. Tämä vaatii tuekseen ekosysteemin, joka tarjoaa osaamista ja asiantuntemusta.

Yhteistä kehittämistä ja monialaista osaamista

Think Big! -hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä SeAMKin ja kolmen kehittämisyhtiön kesken. Hankkeeseen osallistuvat SeAMKin lisäksi Alavuden Kehitys Oy, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy sekä Isonkyrön Kehitys Oy. SeAMKilla on pitkä historia kasvuyrittäjyyden edistämisessä ja se onkin toteuttanut useita kasvuyrittäjyyteen liittyneitä hankkeita viimeisen kymmenen vuoden aikana. SeAMKilla on myös vahvaa tutkimusosaamista kasvuyrittäjyydestä. Alavuden Kehitys Oy ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy ovat myös toteuttaneet kasvuyrittäjyyden edistämiseen tähtääviä hankkeita jo aiemmin. Think Big! -hankkeessa näitä aiempia kokemuksia ja toimintamalleja jaetaan toteuttajien kesken. Isonkyrön Kehitys Oy on vuorostaan vasta hiljan perustettu kehittämisyhtiö ja onkin tärkeää, että uusi kehittämisyhtiö pääsee mukaan alueelliseen kasvuyrittäjyyden kehittämistyöhön.

Hankkeen vaikutukset näkyvät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kaksi ja puoli vuotta kestävän hankkeen aikana kasvuyrittäjyyden toimijat vahvistavat osaamistaan vihreän kasvun ja digitalisaation alueilla, samalla kun alueellinen verkosto tiivistyy. Yritykset pääsevät kehittämään osaamistaan työskentelemällä yhdessä vihreän siirtymän ja digitalisaation kasvumahdollisuuksien parissa. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään malli, jonka avulla uusinta alueellista tutkimustietoa levitetään alueen pk-yrityksiin.

Pitkällä aikavälillä hanke luo pohjaa uusien työpaikkojen syntymiselle ja ilmastoviisaammalle Etelä-Pohjanmaalle. Hankkeen tulokset edistävät myös tutkimusorganisaatioiden korkeatasoista tutkimusta kansainvälisen verkostoitumisen vahvistuessa. Hanke tukee Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa vahvistaen innovaatioekosysteemejä alueella ja edistäen kiertotalouden ja digitalisaation juurtumista.

Think Big! Kasvuyrittäjyyden tukeminen Etelä-Pohjanmaalla (A80199)

  • Kesto: 1.9.2023 – 28.2.2026
  • toteuttajat: SeAMK, Alavuden Kehitys Oy, Isonkyrön Kehitys Oy, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy
  • Kohderyhmät: korkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset, kehittämisyhtiöt, kunnat ja yritykset
  • Budjetti: 327 819 euroa
  • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, rahoitus saatu Etelä-Pohjanmaan liiton kautta
  • Yhteyshenkilö: Sanna Joensuu-Salo, projektipäällikkö
  • Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Annukka Koivuranta
asiantuntija, TKI
SeAMK

Laura Könönen
asiantuntija, TKI
SeAMK

Sanna Joensuu-Salo
tutkijayliopettaja
SeAMK