Teollisuuden alalla menestykseen prosesseja digitalisoimalla

SeAMKin toteuttamassa Digivaattori-hankkeessa selvitettiin, kuinka laajasti toiminnot ja prosessit on digitalisoitu eteläpohjalaisissa teollisuuden alan yrityksissä ja miten toimintojen ja prosessien digitalisointi vaikuttavat yritysten menestymiseen. Päätuloksena voidaan sanoa, että toimintojen ja prosessien digitalisointi vaikuttavat yritysten menestymiseen. Erityinen vaikutus sillä on liiketoiminnalliseen kehittymiseen. Prosessien digitalisointi on yhteydessä siihen, miten hyvin yritys on menestynyt uusien tuotteiden/palveluiden kehittelyssä, markkinaosuuden kasvattamisessa, markkinoiden laajentamisessa, henkilöstön kehittämisessä ja sidosryhmäsuhteissa verrattuna kilpailijoihin.

Toimintojen ja prosessien digitalisointi ovat myös yhteydessä toisiinsa. Toisin sanoen niissä yrityksissä, joissa prosesseja digitalisoidaan, digitalisoidaan myös toimintoja. Vaikutus liiketoiminnalliseen kehittymiseen on tärkeä seikka, koska liiketoiminnallinen kehittyminen vaikuttaa vuorostaan taloudelliseen menestymiseen. Toimintojen ja prosessien digitalisoinnilla oli vaikutusta myös siihen, miten yrityksen kokivat digitalisoinnin hyödyttäneen yrityksen kehittymistä. Mitä enemmän digitalisointia oli tehty, sen enemmän yritykset kokivat saaneensa hyötyä siitä. Tarkempi analyysi myös osoitti, että prosessien digitalisointi on avainasemassa: kehittäminen yrityksissä kannattaa siis aloittaa prosesseista.

Eteläpohjalaisissa yrityksissä vielä paljon kehitettävää

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että erityisesti toimintojen digitalisointi on vielä alkutekijöissään. Älykkäillä laitteilla tarkoitettiin tässä yhteydessä laitteita, joilla voidaan mitata, valvoa tai ohjata yrityksen tuotantoa tai toimintaa. Robotiikkaa ei ole ollenkaan käytössä 67 prosentilla vastaajista. Myöskään yli puolella vastaajista ei ole käytössä toiminnanohjauksen ja tuotanto-automaation integraatiota. Etäohjausta ja -valvontaa on jokseenkin laajasti käytössä vain pienellä osalla vastaajista.

Prosessien osalta parhaiten on digitalisoitu tuotesuunnittelun prosessi ja heikoiten tuotteen elinkaaren hallinta. Eteläpohjalaiset yritykset tarvitsevat edelleen lisää tietoa digitalisoinnin vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Osassa yrityksiä osaaminen on jo hyvää, mutta suuressa osassa digitalisaation hyödyntäminen on vasta alussa.

Teksti: Sanna Joensuu-Salo ja Jarkko Pakkanen, SeAMK

Avainsanat: Digivaattori, Digitalisaatio, Robotiikka