Tarina siitä, miten aikuisopiskelijasta tuli yrittäjä

Maakuntakorkeakoulu, aikuinen tradenomiopiskelija sekä yrityksestään luopuva yrittäjä, siinä kombinaatio, jolla saatiin alkuun onnistunut omistajanvaihdos Kurikassa. Oli sattumien summa, että tradenomiopiskelija Johanna Hänninen Kurikan pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmasta kiitteli eräässä opiskelijafoorumissa mahdollisuutta vaihtaa opintoja Seinäjoella meneviin opintoihin. Hän oli hyödyntänyt tätä mahdollisuutta suorittamalla paljon taloushallinnon opintoja. Tämä Johannan kiinnostus taloushallintoon ei jäänyt korkeakouluasiamies Tarja Sandvikilta huomaamatta. Yrittäjä Ritva Huhtanen oli kertonut aiemmin, että hän etsii tilitoimistolleen jatkajaa ja pohti, mahtaisiko opiskelijoista löytyä innokkaita jatkajia. Koska yritys oli ns. hiljaisessa myynnissä, ei yritystä voitu markkinoida julkisesti. Niinpä korkeakouluasiamies otti molempiin yhteyttä erikseen ja siitä alkoi yhteinen prosessi kehittyä.

Harjoittelun kautta yrittäjäksi

Ritvalle oli tärkeää, että uusi yrittäjä saa mahdollisimman hyvän alun toiminnalleen.  Tämä varmistettiin siten, että Johanna teki opintoihin liittyvän harjoittelujakson Ritvalle. Näin Johanna pääsi sisälle tulevaan yritykseensä, vaikka varsinaista kauppaa ei vielä oltu tehtykään. Harjoittelu kuitenkin tähtäsi tulevaan yrittäjyyteen, joten se myös motivoi Johannaa saamaan kaiken mahdollisen tiedon irti harjoitteluajastaan. Johanna pääsi myös tutustumaan alaan ja saamaan vahvistusta siihen, että on tekemässä oikean ratkaisun. Tämä Ritvan ja Johannan tekemä yhteistyö on erinomainen malli hyödynnettäväksi muillekin omistajanvaihdosta harkitseville.

Verkostot apuna

Maakuntakorkeakoulun toimisto sijaitsee Kurikassa Yrityspalvelupiste Formussa, jossa toimii useita muitakin yrityskehittäjiä. Tässä yrityskaupassa käytettiin hyödyksi mm. Kurikan kaupungin yritysasiamiehen ja EP:n Yrittäjien omistajanvaihdosasiantuntijan palveluita. Ritva osallistui myös SeAMKn ja EP:n Yrittäjien hankkeen järjestämään omistajanvaihdostyöpajaan. Koko prosessi kesti lähes vuoden, mutta lopulta liiketoimintakauppa on valmis ja Johanna toimii uutena yrittäjänä ja Ritva on eläkkeellä, mutta toimii edelleen Johannan mentorina.

Maakuntakorkeakoulun näkökulma yritysten kehittämisessä

SeAMKn ja maakuntakorkeakoulun organisoimien tutkintoon johtavien opintojen tavoite on, että uusi osaaminen viedään käytäntöön. Maakuntakorkeakoulu ei tavoittele pelkkää osaamisen kasvattamista, vaan vasta kun osaaminen konkretisoituu käytännön tekemisiksi yrityksissä ja muissa organisaatioissa, on tavoite saavutettu. Yritysten kehittämistä edistetään myös korkeakouluasiamiesten omalla osaamisella, heidän verkostoillaan sekä tuomalla SeAMKn toimintaa alueelle. SeAMKn hankkeet ovat myös yksi väylä tuoda osaamista ja kehittämistoimintaa maakuntaan.

Parhaimmillaan maakuntakorkeakoulunyhteistyö opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa voi poikia joko työpaikan tai jopa yrityksen, kuten tässä tarinassa kävi: Tradenomiopiskelijasta tuli yrittäjä, osaaminen on viety käytäntöön ja siten yksi maakuntakorkeakoulun tavoitteista on täyttynyt tällä erää.

Teksti: Tarja Sandvik
korkeakouluasiamies, SeAMK Maakuntakorkeakoulu