Sote-alan pk-yritykset ovat joustavia strategiassaan

Sote-alan pk-yritykset kilpailevat isojen toimijoiden kanssa. Silloin on tärkeää, että yrityksissä on strategista osaamista, jotta kilpailussa voidaan pärjätä pitkällä aikavälillä. Sote-polku hankkeen selvityksen perusteella eteläpohjalaisten pk-yritysten strategiat ovat joustavia. Yrityksiä pyydettiin ottamaan kantaa siihen, annetaanko liiketoiminnan kehittyä mahdollisuuksien mukaan, sopeudutaanko siihen, mitä nykyisillä resursseilla voi tehdä, onko yritys joustava ja osaako se hyödyntää esille nousevat mahdollisuudet. Jopa yli 80 % yrityksistä on sitä mieltä, että ne ovat joustavia ja hyödyntävät esiin nousevat mahdollisuudet. Yli 70 % antaa liiketoiminnan kehittyä mahdollisuuksien mukaan ja yli 60 % välttää joustavuutta ja sopeutumiskykyä rajoittavia toimintatapoja. Yhteenvetona voi todeta, että yritykset ovat hyvinkin joustavia liiketoimintansa kehittämisessä.

Yrityksissä ei kuitenkaan tehdä ns. joustavia kokeiluja. Vain 32 % yrityksistä on sitä mieltä, että yritys kokeilee erilaisia tuotteita/palveluja ja/tai liiketoimintamalleja. Suurimmalla osalla vastanneista tuotteet ja palvelut ovat pääsääntöisesti samoja, joita yritystoiminnan alkaessa suunniteltiin. Ainoastaan 9 % on sitä mieltä, että tällä hetkellä tarjottava tuote/palvelu on merkittävästi erilainen kuin ensin kuviteltiin. Vain 11 % yrityksistä kokeili useita erilaisia lähestymistapoja ennen kuin toimiva liiketoimintamalli löydettiin.

Strategiaa suunnitellaan yrityksissä

Yksi näkökulma yritysten strategisessa ajattelussa on sen suunnitelmallisuus. Strateginen suunnitelmallisuus on erilainen ajattelutapa kuin esim. kokeiluun perustuva strategia. Kyselyyn vastanneet sote-alan pk-yritykset osoittautuvat olevan enemmän suunnitelmallisia kuin kokeilevia omassa strategisessa ajattelussaan. Yli puolet yrityksistä analysoi pitkän aikavälin mahdollisuuksia ja valitsee sellaisen, jonka arvelee tuottavan parhaimmat tuotot. Samoin jopa 78 % yrityksistä on sitä mieltä, että yritys suunnittelee sellaisen strategian, joka parhaiten hyödyntää resurssit ja kyvykkyydet. Yrityksistä yli 60 % suunnittelee liiketoimintastrategian ja heillä on selkeä ja johdonmukainen visio. Strategisen suunnitelmallisuuden hallinta on yrityksille tärkeää, , koska tutkimus osoitti sen olevan yksi tärkeimpiä tekijöitä yrityksen menestymisen selittämisessä. Vieraampaa yrityksille on kohdemarkkinoiden tutkiminen ja kilpailijoiden analysointi.

Tiedot perustuvat EAKR-rahoitteisessa Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hankkeessa toteutettuun kyselyyn. Hankkeen aikana on selvitetty Etelä-Pohjanmaan sote-yritysten osaamisen tasoa ja järjestetään yrityksille työpajoja yrittäjyyden eri osa-alueista.

Lisätietoja hankkeesta: https://sotepolku.blogspot.com/

Sanna Joensuu-Salo ja Salla Kettunen
Joensuu-Salo toimii yliopettajana SeAMKissa ja Kettunen Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hankkeen projektipäällikkönä
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri