Sote-alan pk-yritykset hakevat kasvua

Eteläpohjalaiset sote-alan yritykset ovat kasvun tiellä. SeAMKin toteuttamassa sote-hankkeen kyselyssä jopa 70 % tavoitteli kasvua. Lisäksi kysely osoitti, että suurimmalla osalla yrityksistä liikevaihto oli kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Näyttää siis siltä, että vaikka suuret ketjut ovat ostaneet paljon pieniä toimijoita, silti alueelta löytyy paljon sote-alan pk-yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti hakemassa kasvua.

Yrityksistä suurin osa (32 %) oli tehostanut toimintaansa, jotta kasvaneen liikevaihdon edellyttämä lisäkapasiteetti oli saavutettu. 21 % oli lisännyt työntekijämäärää ja 11 % oli tehnyt liiketoiminta- tai yrityskaupan. Lisäksi 2 % ilmoitti, että yritys oli lisännyt hankintaa yhteistyökumppaneilta.

Kasvustrategiana uudet asiakkaat

Yrityksiltä kysyttiin, millaisella kasvustrategialla yritys on hakemassa kasvua. Korkeimman keskiarvon sai kasvaminen uusia asiakkaita hankkimalla (ka 4,5). Jopa 97 % yrityksistä ilmoitti, että tämä kuvaa yrityksen kasvustrategiaa hyvin tai erittäin hyvin. Toiseksi korkein keskiarvo oli kohdalla ”kasvumme perustuu nykyisiin ydinosaamisiin”. Tämä kuvasi hyvin tai erittäin hyvin 88 %:n kasvustrategiaa. Iso osa (80 %) oli myös sitä mieltä, että yrityksen kasvustrategiaa kuvaa hyvin tai erittäin hyvin väittämä ”kasvumme perustuu nykyisten tuote/palvelumarkkinoiden edelleen kehittämiseen”. Nykyisten asiakassuhteiden kehittäminen oli kasvustrategiana 81 %:lla yrityksistä. Huomattavasti pienemmät keskiarvot saivat kasvustrategiat laajentaminen eri liiketoiminta-alueille ja liiketoiminta- ja yritysostot.

Kasvu on yhteydessä yrityksen kehittymiseen

Kasvutavoitteet ja yrityksen liiketoiminnallinen kehittyminen liittyvät yhteen. Niillä yrityksillä, joilla kasvu on tavoitteena, liiketaloudellisen kehittymisen keskiarvo on tilastollisesti merkitsevästi korkeampi (ka 3,5) kuin niillä, joilla kasvu ei ole tavoitteena (ka 2,9). Tämä osoittaa sen, että myös sote-alalla liiketaloudellinen kehittyminen kannustaa tulevaan kasvuun.

Menestymistä sote-alalla selittävät monet tekijät. Kyselyn selvittämistä osa-alueista tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat strateginen suunnitelmallisuus ja informaation laaja-alainen käyttö. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on tärkeää seurata omaa menestymistään erilaisten mittareiden avulla. Mittareiden ja informaation käyttö auttaa yritystä myös tarkemmin suunnittelemaan strategiaansa. Tämä vuorostaan on suorassa yhteydessä yrityksen menestymiseen.

 

Sanna Joensuu-Salo