SeAMKin pitkittäistutkimus yrittäjyysaikomuksista palkittu | @SeAMK-verkkolehti

SeAMKin pitkittäistutkimus yrittäjyysaikomuksista palkittu

SeAMKissa ainutlaatuinen ja palkittu pitkittäistutkimus yrittäjyysaikomuksista

SeAMKissa on tehty kymmenen vuotta kansainvälisen tason tutkimusta opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksista ja niiden kehittymisestä. Lokakuussa 2018 tutkimuksen tuloksia esiteltiin Yrittäjyyskasvatuksen tutkimuspäivillä Lahdessa, jossa SeAMKin julkaisema tutkimus sai parhaan paperin palkinnon. Tutkimuksessa seurattiin opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten kehittymistä lähes kymmenen vuoden aikana opinnoista työelämään (kolme mittausta) sekä muutokseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää yhteyttä opiskeluaikaisten yrittäjyysaikomusten ja myöhemmän vaiheen yrittäjäksi ryhtymisen välillä. Tällaiset pitkittäistutkimukset ovat erittäin harvinaisia yrittäjyystutkimuksessa. Tutkimusryhmään kuuluivat Sanna Joensuu-Salo, Elina Varamäki, Anmari Viljamaa ja Kirsti Sorama.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yrittäjyysaikomukset pääsääntöisesti nousevat vuosien kuluessa. Sukupuolten välillä on kuitenkin eroa yrittäjyysaikomusten kehittymisessä. Miesten osalta yrittäjyysaikomukset nousevat tasaisesti ja ovat korkeimmillaan 6-8 vuotta valmistumisesta. Naisten osalta yrittäjyysaikomukset ovat korkeimmillaan 1-3 vuotta valmistumisesta ja sen jälkeen hieman laskevat. Yrittäjyysaikomusten muutokseen vaikuttaa naisilla se, että heidän asenteensa yrittäjyyttä kohtaan sekä usko omaan kykyyn toimia yrittäjänä ovat muuttuneet vuosien aikana. Miehillä vaikuttaa eniten muutos uskossa omiin kykyihin toimia yrittäjänä. Tutkimus vahvistaa myös roolimallien merkityksen monella tavalla aiempien tutkimusten tavoin. Niillä vastanneilla, joilla jompikumpi vanhemmista toimi yrittäjänä, olivat muita korkeammat yrittäjyysaikomukset sekä opintojen aikana, 1-3 vuotta valmistumisesta että 6-8 vuotta valmistumisesta.

Tutkimus myös osoitti, että opiskeluaikana mitatut yrittäjyysaikomukset pystyvät selittämään yrittäjäksi ryhtymistä myös pitkän ajan kuluessa. Ne ennustivat yrittäjäksi ryhtymistä sekä 1-3 vuotta valmistumisen jälkeen että 6-8 vuotta valmistumisen jälkeen. Sukupuolen ja roolimallien (isän yrittäjyys) merkitys kasvaa suhteessa erittäin suureksi, kun valmistumisesta on kulunut 6-8 vuotta. Tämä saattaisi tarkoittaa, että mitä kauemmin vastaaja on ollut työelämässä, sitä merkittävämmäksi erityisesti isän yrittäjyysesimerkki nousee. Kun tähän yhdistetään se, että miehet perustavat huomattavasti todennäköisemmin yrityksen kuin naiset, voi kyse olla erityisesti miehillä isän esimerkin seuraamisesta.

Yrittäjyysaikomusten mittaamisella opintojen aikana on merkitystä. Sillä saadaan tunnistettua ne opiskelijat, jotka todennäköisemmin perustavat yrityksen myös myöhemmin työurallaan. Näin ollen heille voi jo opintojen aikana tarjota enemmän tukea ja tietoa yrittäjyydestä ja suunnitella opintoja yrittäjyysosaamista ajatellen.

Sanna Joensuu-Salo
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri