Resurssien minimoinnilla kasvun maksimointiin

Tuskin kukaan on voinut täysin välttää aihetta kiertotalous. Vaikka kiertotalous liitetään usein jätteiden synnyn vähentämiseen, se on kuitenkin paljon muutakin. Kiertotaloudessa pyritään vähentämään materiaalin kulutuksen lisäksi esimerkiksi energian, veden tai minkä tahansa resurssin hukkaa. Resursseja ovat myös esimerkiksi laitteet tai tilat, joiden käyttöasteita olisi usein varaa nostaa. Kiertotalous on koko liike-elämän ja henkilökohtaisten valintojen läpileikkaava malli, jossa luonnonvaroja ei enää käytetä kuin ne eivät koskaan loppuisi.

Kiertotalous on maailmanlaajuisesti ajankohtainen teema ja se on yksi Euroopan Unionin tärkeimmistä painopistealueista tällä hetkellä. Suomen tavoite on olla kiertotalouden globaali kärkimaa vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kiertotalouden käyttöönottoa edistetään muun muassa poliittisilla, lainsäädännöllisillä ja verotuksellisilla ohjureilla sekä koulutuksella ja tiedotuksella. Yksi tärkeimmistä ohjureista on kuitenkin kuluttaja- ja yritysasiakkaiden ostopäätökset; nykypäivän kuluttajat ovat erittäin valveutuneita ja tietoisia maapallon kestävyyskriisistä. Yhä useammin kuluttajat arvostavat sitä, että kestävä kehitys on huomioitu heidän ostamiensa tuotteiden tai palvelujen koko elinkaaren ajan.

TEKNOLOGIAN AVULLA VAUHTIA KEHITYKSEEN

Kiertotalous ei pyri pysäyttämään yritysten kasvua tai toimintaa, päinvastoin; kiertotaloudella pyritään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Maapallolla luonnonvarojen määrä on rajallinen mutta kiertotaloudessa yritysten kasvu ei perustu ekologisesti ja taloudellisesti kestämättömään resurssien käyttöön. Uusien tuotteiden myynnin sijaan keskitytään myymään palveluita, esimerkiksi vuokraus- ja huoltopalveluita. Materiaalien uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet sekä resurssitehokkuus otetaan huomioon jo tuotteen tai palvelun suunnitteluvaiheessa. Teknologian kehittyessä vain taivas on kehityksen rajana. Viisas yrittäjä haluaa olla kehityksen kärjessä ja näkee kiertotalouden mahdollisuutena.
Suomen itsenäisyysrahasto Sitran mukaan kiertotalouden liiketoimintamalleja on viisi

1) Tuotteen elinkaaren pidentäminen
2) Tuote palveluna
3) Jakamisalustat
4) Uusiutuvuus
5) Resurssitehokkuus ja kierrätys

Kiertotalouden liiketoimintamalleja toteuttamalla yritykset parantavat kilpailukykyään vastaamalla kysyntään sekä tehostamalla omaa resurssien käyttöään. Kehittämällä uutta, kestävää toimintaa yritys varmistaa oman liiketoimintansa jatkuvuuden.

Krista Mäki
asiantuntija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri