Opiskelijat selvittivät tulevan SeAMK Osuuskunnan asiakasarvoa | @SeAMK-verkkolehti

Opiskelijat selvittivät tulevan SeAMK Osuuskunnan asiakasarvoa

Syys-lokakuussa 2020 liiketoiminnan kolmannen vuoden opiskelijat tutkivat asiakasarvoa ja kehittivät sen perusteella tulevaa SeAMK Osuuskuntaa opettaja Merja Jupon johdolla. Innovaatiot ja asiakasarvo -opintojaksolla selvitettiin kaikkien yksiköiden opiskelijoiden ja avainhenkilöstön mielipiteitä siitä, millainen SeAMK Osuuskunnan tulisi olla.

Toimeksiantajana SeAMK Osuuskunta toivoi nykytilaselvitystä, olemassa olevien oppilaitos- tai oppilasosuuskuntien käytänteitä. Kyselyjen ja haastattelujen avulla selvitettiin, mitä SeAMK Osuuskunnan kohderyhmät arvostaisivat osuuskuntatoiminnassa. Toimeksiannon tavoitteena oli löytää näkökulmia toiveista, arvostuksista ja huolista eri kohderyhmillä SeAMK Osuuskunnan toimintaa koskien. Kohderyhminä olivat: Y-zone Business Hubilaiset, yrittäjyyden aineita opettavat opettajat, eri yksiköiden opiskelijat, koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat, ylin johto. Toimeksiannon pohjalta opiskelijat kehittivät SeAMK Osuuskunnalle asiakasarvoa tuottavia konsepteja.

Toimeksiannon tulokset olivat suuntaa antavia ja vahvistivat ennakko-oletuksia. Tuloksissa nousivat esille mm. markkinoinnin ja viestinnän tärkeys sekä yhteys opintojen ja osuuskunnassa toteutettavan liiketoiminnan integroimisesta osana opintoja. Opiskelijat olivat paneutuneet hyvin toimeksiantoon, joka palvelee tulevia perustajajäseniä, jotka miettivät SeAMK Osuuskunnan toimintatapoja. Tutkimus itsessään oli myös markkinointia tulevasta SeAMK Osuuskunnasta, johon voivat osallistua tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta.

SeAMKin osuuskuntatoimintaa ollaan luomassa osana New knowledge Interface – uusi osaamisen yhdyspinta -hanketta, joka toteutetaan Seinäjoen yliopistokeskuksen sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä, Seinäjoen yliopistokeskuksen toimiessa päätoteuttajana.  Hankkeen päärahoittajana on Pirkanmaan liitto/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti on noin 376 000 euroa. Hankeaika on 1.8.2020 – 31.7.2022.

Elina Ojala
Lehtori, osuuskuntakoordinaattori

Merja Juppo
Lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Y-zone, Frami F

Opiskelijoita Y Zonessa (kuva: Tuomas Rauhala).