Omistajanvaihdosviikko á la Belgia | @SeAMK-verkkolehti

Omistajanvaihdosviikko á la Belgia

Omistajanvaihdosten myötä Suomeen saadaan jatkuvasti uusia kasvuyrityksiä. Tosin meillä on edelleen suuri määrä ikääntyviä yrittäjiä, joilta puuttuu näkymä yrityksen jatkosta sitten, kun he joskus siitä ehkä luopuvat. Uusille yrittäjille kerrotaan vain yrityksen perustamisesta ja toimivien yritysten ostomahdollisuuksien esittely jää vähemmälle huomiolle. Lisäksi monilta yrittäjiltä jää hyödyntämättä yrityskauppojen tarjoamat mahdollisuudet yrityksensä kehittämisessä, kasvattamisessa ja uudistamisessa. Pienten yritysten on vaikea löytää niiden tarpeisiin soveltuvia omistajanvaihdosten asiantuntijapalveluja. Omistajanvaihdokset tarvitsevat valtakunnallista huomiota.

Viikon ajan valtakunnallista huomiota omistajanvaihdoksiin

Tämä on huomattu jo yli 10 vuotta sitten Belgiassa, jossa maan kaikki kolme maakuntaa ovat yhdistäneet voimansa toteuttaakseen vuosittaisen omistajanvaihdosten viikon. Tämä marraskuun alkupuolen valtakunnallinen tapahtuma saa runsaasti huomioita eri medioissa ja toimii tehokkaana tietoisuuden herättelijänä nykyisille ja tuleville yrittäjille sekä omistajanvaihdoksissa tarvittavia palveluja tarjoaville asiantuntijoille. Viikon järjestämisen kolme keskeisintä tavoitetta ovat: 1) rohkaista yrittäjiä ajattelemaan ja puhumaan omistajanvaihdoksista, 2) tarjota yrittäjille lukuisia mahdollisuuksia tutustua omistajanvaihdosten eri ulottuvuuksiin ja 3) tehdä asiantuntijoiden palveluista näkyviä yrittäjille.

Suomalainen versio omistajanvaihdosviikosta

Suomessa ollaan samalla tiellä Belgian kanssa. Meillä järjestetään yrittäjille aamupala- ja iltatilaisuuksia, yritysmarkkinoita, seminaareja ja onpa meillä valtakunnallinen omistajanvaihdoskonferenssikin. Mutta emme ole huomanneet laittaa näitä valtakunnalliseen pakettiin eli omistajanvaihdosviikkoon. Varmaan tapahtumia tarvitaan pitkin vuotta, mutta omistajanvaihdosviikko tarjoaisi oivan mahdollisuuden yhdistää voimavaroja ja saada mediankin huomiota yritysten omistajanvaihdoksiin.

Meidän omistajanvaihdosviikkomme voisi käynnistyä valtakunnan politiikan kehittämiseen tähtäävien lausuntojen julkistamisella sekä asiantuntijoiden artikkeleilla ja blogikirjoituksilla. Juhlallisuudet voisivat jatkua tutkimustulosten julkistamisella ja valtakunnalliselle omistajanvaihdostapahtumalla (omistajanvaihdoskonferenssi). Loppuviikkoon voisi ladata maakunnallisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Lauantai olisi hyvä hetki yrittäjille rynnätä eri puolilla maata toteutettaville yritysmarkkinoille, joissa huomion keskipisteessä olisivat yritysten myyjien ja ostajien kohtaamiset. Ja jos viikko tuntuu tiikerinloikalta, niin voisimme hyvin testata ajatusta valtakunnallisella omistajanvaihdospäivällä.

Belgian ”Business Transfer Week” on yksi esimerkki eurooppalaisista omistajanvaihdosten edistämisen parhaista käytännöistä, joita on löydetty Seinäjoen ammattikorkeakoululla parhaillaan menossa olevassa selvityksessä. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa tutustumisen muiden oivalluksiin. Seuraavaksi voidaan arvioida näiden oivallusten hyödyntämistä suomalaisen kasvuyrittäjyyden kehittämisessä.

Juha Tall
TKI-asiantuntija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu