Nuoret yrittäjät uskovat yritysten omistajanvaihdoksiin

Nuori yrittäjä on ostanut nykyisen yrityksensä 1,5 kertaa useammin kuin yli 55-vuotias yrittäjä (22 % vs. 14 %). Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan eniten kokemusta yrityksen ostamisesta on 46-50 vuotiailla yrittäjillä.

Yrittäjät pitävät valmiin liiketoiminnan tai yrityksen ostoa varmempana tapana ryhtyä yrittäjäksi kuin yrityksen perustamista itse. Tämä asenne on ikääntyneillä yrittäjillä vielä vahvempi kuin nuorilla. Tuloksen merkittävyys korostuu, kun huomioidaan, että ikääntyneistä yrittäjistä kolme neljästä (74 %) oli itse perustanut nykyisen yrityksen. Edelleen, mainittu asenne on vahvistumassa sekä nuorten että yli 55-vuotiaiden yrittäjien keskuudessa.

Yritys- tai liiketoimintaosto on hyvä tapa kasvattaa yritystä. Tällainen ajattelutapa on nuorilla vielä yleisempää kuin yli 55-vuotiailla yrittäjillä (69 % vs. 61 %) ja se on myös yleistynyt viime vuosina. Toisaalta täysin eri mieltä asiasta on vain alle 2 % yrittäjistä. Heidän määrässä ei ole tapahtunut viime vuosina muutosta. Portfolio- ja sarjayrittäjien keskuudessa yritys- ja liiketoimintaostojen suosio korostuu. Yrittäjien kokemus omistajanvaihdoksista lisää todennäköisyyttä hyödyntää yrityskauppoja yrityksen kasvun keinona.

Yrityksen myyntikunnolla on väliä

Nuoremmat yrittäjät uskovat hieman ikääntyneitä yrittäjiä enemmän siihen, että yrityksen myyntikunto on yrityskaupalle suuri este. Näkemyksellä on sikäli merkitystä, että nuorilla yrittäjillä on aikaisempaa kokemusta yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta yleisemmin kuin ikääntyneillä yrittäjillä (38 % vs. 31 %). Lisäksi voidaan olettaa, että näin ajattelevat yrittäjät myös huolehtivat oman yrityksensä myyntikunnosta. Tämä puolestaan lisää yrityksestä mahdollisesti kiinnostuneiden ostajien määrää ja kasvattaa todennäköistä kauppahintaa. Yrityksen myyntikunnosta huolehtimisen tärkeys korostuu, kun vielä huomioidaan lähes joka toisen (46 %) ikääntyvän yrittäjän aikomus myydä oma yritys ja vastaavasti yli joka neljännen (27 %) korkeintaan 55-vuotiaan yrittäjän ilmoittama kiinnostus ostaa yritys tai liiketoimintaa.

Omistajanvaihdoksen jälkeen yritykset jatkavat paikallisen elinvoiman rakentamista hyödyntäen hyviksi havaittuja toimintatapoja, tarpeellisia resursseja ja toimivia yhteistyösuhteita. Omistajanvaihdosbarometrin mukaan kaikki yrittäjät pitävät pienten yritysten omistajanvaihdosten edistämistä yhteiskunnallisesti tärkeänä.

Juha Tall (KTT) ja Elina Varamäki (KTT)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu