Mitä yrityksesi tavoittelee ja mihin suuntaan on mentävä, jotta siihen päästään? | Julkaisut @SeAMK

Mitä yrityksesi tavoittelee ja mihin suuntaan on mentävä, jotta siihen päästään?

Jokaisella yrittäjällä on luonnollisestikin näkemys siitä mitä yrityksessä tehdään. Astetta haastavampi kysymys on saada selville mitä yritystoiminnalla tavoitellaan. Edelleen vielä hieman hankalampaa on määritellä, miten tavoitteisiin päästään. Nämä kysymykset ovat kuitenkin yritystoiminnan kannalta elintärkeitä, ne ovat yrityksen strategisia päätöksiä. Usein pienillä yrityksillä ei ole paperille kirjoitettua strategiaa vaan strategia on yrittäjän päässä. Vaikka kirjoihin ja kansiin kirjoitettu strategia ei ole mikään itseisarvo sen tietoinen työstäminen on, jos yritystä halutaan kehittää.

Strategia on hienolta kalskahtava sana. Erilaisia strategiatyön oppaita on kirjastoissa hyllymetreittäin. Usein ne ovat valitettavan hankalasti avautuvia ja vaatisivatkin pitkän perehtymisen. Kiteytettynä, strategia tarkoittaa yrityksen tavoitteen selkeyttämistä ja keinojen valitsemista siihen pääsemiseksi. Strategian laatimisesta on yritykselle etua. Etenkin, kun yrityksessä on muitakin kuin yrittäjä itse. Strategian laatimisprosessi auttaa yrittäjää ja yritystä myös selkeyttämään yrityksen tavoitteet sellaiseen muotoon että niiden viestiminen myös muille on helppoa. Ydintavoitteen viestiminen myös asiakkaiden suuntaan on monesti hyvä asia. Yhä useammin asiakkaan kiinnittävät huomiota yrityksen tavoitteisiin ja eettisiin näkökulmiin. Tavoite, keinot ja suunta kertovat jo paljon yrityksestä niin henkilöstölle, asiakkaille kuin kaikille muillekin sidosryhmille.

Strategiatyössä voi lähteä liikkeelle kevennetysti

Osa yrittäjistä on saanut koulutusta liiketalouden, johtamisen tai yrittäjyyden asioihin. Toiset taas ovat nähneet mahdollisuuden hankkia yrityksen avulla elantonsa tai keinon toteuttaa unelmiaan. Tällöin koulutus ja kokemus liiketoiminnasta voi alkuun puuttua kokonaan. Sitä saadaan ja hankitaan matkan varrella. Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamassa Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun –hankkeessa onkin kehitetty yksinkertaistettu strategia-työkalu yrittäjille, jotka ovat toteuttamassa ensimmäistä strategiaprosessiaan. Työkalua kehitettäessä on ajateltu erityisesti sosiaali- ja terveysalan pienyrittäjiä, jotka ovat mahdollisesti toteuttamassa ensimmäistä strategiaprosessiaan.

Työkalu esimerkkeineen on laadittu strategiaprosessin mukaiseksi. Aluksi kartoitetaan toimintaympäristöä ja omia resursseja. Seuraavaksi katsotaan hieman oman piirin rajoille ja tarkastellaan kilpailijoiden ja sidosryhmien toimintaa. Näiden kolmen osa-alueen avulla muodostetaan kokonaiskuva siitä, millaisessa ympäristössä toimitaan ja millaisin voimavaroin se tapahtuu. Tästä päästään etenemään kohtaan, jossa tehdään strategisia valintoja. Mihin suuntaan halutaan mennä, millaiset tavoitteet asetetaan ja millaisilla keinoilla niihin tavoitteisiin voidaan päästä. Strategiatyö ei kuitenkaan lopu tähän, vaan erittäin olennaisena osana on hyödyntää tehtyä työtä ja saatuja tietoja käytännön toiminnassa. Hankitusta tiedosta on apua yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Strategiaprosessia voi kierros kierrokselta laajentaa tarpeen mukaan

Ensimmäistä strategiaa laadittaessa kannattaa keskittyä olennaiseen. Tosin suurin osa prosessissa hyödynnetystä tiedosta on jo olemassa yrittäjällä, mutta ne jäsennetään uudella tavalla, järjestelmällisesi. Strategiaa tulee päivittää säännöllisesti. Haluttaessa, uusilla kierroksilla voidaan lisätä ulottuvuuksia ja tehdä kattavampi työ. Tulevaisuuden ennakointitiedon liittäminen yrityksen tavoitteiden kirkastamiseen ja tarkastamiseen auttaa suuntaamaan katsetta vahvemmin tulevaisuuteen.

Salla Kettunen ja Emilia Kangas
SeAMK Liiketalous ja kulttuuri

Linkki  Yksinkertaistettuun strategiatyökaluun

Linkki Tulevaisuuskestävä strategia -työkaluun