Mirror Line panostaa kestävyyteen – SeAMK TKI pk-yritysten tukena | Julkaisut @SeAMK

Mirror Line panostaa kestävyyteen – SeAMK TKI pk-yritysten tukena

#

Muutosjoustavuus on entistä keskeisempi tekijä eteläpohjalaistenkin pk-yritysten menestyksen ja kasvun polulla. Maailman tila ja ekologinen kestävyyskriisi muuttavat vihreän siirtymän ohella yritysten toimintaympäristöä halusi tai ei.  Yrityksen on pysähdyttävä pohtimaan, minne ollaan matkalla ja mitä halutaan olla jatkossa: olemassa, olematta, kasvussa vai jotain muuta? Tämä luo suuntaa kehittämistarpeille. Mirror Line haluaa olla ja menestyä. Yritys panostaa vastuullisuuteen ja kehittää valmiuksiaan toimia kestävästi. SeAMKin TKI-toiminnan on alueen yritysten tukena. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Mirror Line on hyödyntänyt SeAMKin TKI toimintaa ja hanketyötä oman toimintansa kehittämiseen.

Mirror Line on aito Etelä-Pohjalainen perheyritys

Eteläpohjalainen perheyritys Mirror Line työllistää Karijoen kauniissa maalaismaisemissa n. 40 työntekijää. Tuotevalikoimaan kuuluvat mittatilaustyönä valmistetut liukuovet, lasiseinät, kaapistot sekä muut tilanjakajat ja säilytysratkaisut. Valmistus tapahtuu omalla tehtaalla, kotimaisella työllä. Kuluttajia palvellaan valtakunnallisen jälleenmyyjäverkoston kautta. Tuotteet suunnitellaan kestämään aikaa ja käyttöä.

Mirror Linen arvoissa korostetaan aitoutta, arvostamista ja auttamista. Mirror Line kertoo henkilökunnan olevan yrityksen tärkein voimavara ja moottori. Yritys haluaa myös kiinnittää entistä enemmän huomiota ekologisuuteen ja panostaa ympäristövastuullisuuteen.

Boostia strategian päivitykseen

Kestävyysmurros on kaikille yrityskokoon katsomatta nopea ja uusi. Vihreä siirtymä muokkaa markkinoita, sidosryhmien odotuksia ja kokonaisia arvoketjuja. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa  ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet voivat tuntua raskailta, vaikka muutos on aina myös mahdollisuus jollekin uudelle. Muutoksen vastustaminen tai passivoituminen eivät ohjaa menestyvän liiketoiminnan ja kasvun tielle, vaan asettavat toimijan erittäin riskialttiiseen asemaan ja aiheuttavat epävarmuutta. Tällöin enemmän ajelehtii kuin säilyttää ohjat.

Jatkuva oppiminen luo toivoa, kasvua ja sopeutumiskykyä. SeAMKin TKI-toiminta on yhdessä oppimista yritysten kanssa. Pk-yrityksille suunnatut hankkeet auttavat yrityksiä uudistumismatkalla. Mirror Line on ottanut tästä hyödyn irti ja kääntää muutokset mahdollisuuksiksi. Mirror Line on ollut aktiivisesti mukana mm. SeAMKin pk-yrityksille suunnatussa Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta -hankkeessa. Yrityksille on tuotettu mm. työpajasarjat hiilijalanjälkilaskennasta ja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan käynnistämisestä. Samalla on syntynyt uusia oppaita ja työkaluja pk-yrityksille. Keväällä 2023 pyöräytettiin vielä laaja koulutussarja yrityksen ympäristöasioiden johtamisesta. Mirror Line osallistui kaikkiin osioihin, ja se näkyy lopputuloksessa. Yritys koki SeAMKin työpajat ja koulutukset hyödyllisiksi. Uusinta tietoa jalkautetaan jo yrityksen arkeen ja sen pohjalta on myös päivitetty strategiaa. Mirror Line on päivittänyt vastuullisuustavoitteensa, ja painotus vuonna 2023 on erityisesti seuraavissa teemoissa:

  1. Kierrätetyn materiaalin mahdollisuudet tuotteissa
  2. Kiertotalouden mahdollisuuksien tutkiminen
  3. Paperin vähentäminen
  4. Hiilijalanjäljen ja verojalanjäljen laskeminen

Vuoden 2023 aikana kartoitetaan kierrätysmateriaalivaihtoehtoja, jotka täyttäisivät yrityksen laatuvaatimukset. Kiertotalouden mahdollisuuksia tarkastellaan laajemminkin. Yritys kertoo, että kiertotalous tarkoittaa tässä yhteydessä heille mm. hukan ja jätteen minimoimista sekä sitä, että tuotteiden elinikää pyritään pidentämään esimerkiksi huoltamalla ja korjaamalla. Suunnitelmissa on myös kartoittaa uusia tapoja, joilla materiaaleja ja tuotteita voisi hyödyntää kiertotalouden näkökulmasta. Vuonna 2023 valmistuva uusi tuotantolinjasto parantaa entisestään Mirror Linen materiaalitehokkuutta.

Mirror Line on tehnyt vastuullisuustyöstään esimerkillisen avointa, mikä onkin tärkeä osa yrityksen arvojen mukaista aitoa vastuullisuutta. Yritys kertoo vastuullisuustavoitteistaan verkkosivuillaan jakaa mm. Instagramissa säännöllisesti kuulumisia, kuinka heidän vastuullisuustavoitteensa etenevät.

Kiertotalouden Roadmap on oiva työkalu pk-yritykselle

Mirror Line osallistui muiden Etelä-Pohjalaisten pk-yritysten kanssa SeAMKin ympäristöosaamisen kehittämishankkeen kiertotaloustyöpajaan ja koki saaneensa sieltä tukea kiertotalousmatkalleen.

Työpajasarjasta syntyneeseen työkaluun voit tutustua EP Riihen sivuilla.

Erityisen hyödylliseksi työkalua testanneet yritykset ovat kokeneet sen käytännönläheisyyden ja sen, että Roadmap-työskentelyn lopussa ohjataan asettamaan konkreettiset aikataulut ja välitavoitteet.  Roadmapin avulla yritys voi löytää yhteisen näkemyksen mm. seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitä haluamme kiertotaloudella tavoitella? 2) Mitkä kiertotalouden liiketoimintamallit soveltuvat parhaiten meille? 3) Millaisilla lyhyen aikavälin toimenpiteillä lähdemme liikkeelle ja missä aikataulussa? Opas on interaktiivinen ja ääniohjattu eli sen avulla yritys voi järjestää vaikka itsenäisesti oman sisäisen työpajan.

SeAMK on yritysten tukena

SeAMKissa yhteistyö yritysten kanssa on keskeisessä roolissa. Projekteissa tuotetaan uutta tietoa ja kehitetään mm. yritysten kilpailukykyä ja kasvua. SeAMK mahdollistaa yrityksille myös tutkimus- ja kehitysympäristöjä, joissa hyödynnetään uusinta osaamista ja tekniikkaa. Hankkeiden kautta yrityksille voidaan järjestää maksuttomia tilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa eri aloilta ja rakennetaan vuoropuhelua toimialojen ja toimijoiden välille. Hanketapahtumista löydät lisätietoa SeAMKiin Projektit-sivustolta.

Yritysten kestävän kehittämisen teemaan, erityisesti pk-yritysten tarpeista lähtien, SeAMK koostaa tietoa alueen toimijoiden yhteiselle Riihi-sivustolle.

Tämä artikkeli on julkaistu osana SeAMKin Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta -hanketta. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Heli Hietala
Projektipäällikkö
SeAMK