Mielen ketteryys liiketoiminnan kehittämisen tukena

Ihminen ei voi muuttua. Asiat ovat kuten ovat. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Näistä kolmesta väittämästä vain yksi pitää paikkansa? Tiedätkö, mikä?

Totutut tavat ajatella ohjaavat meitä päivittäin. Samalla tavalla kuin opimme erilaisia taitoja, opimme myös ajattelemaan toiston kautta. Olet sitä, mitä ajattelet olevasi. Maailma näyttäytyy sellaisena, millaisena sen näet.

Toisinaan se, mitä ja miten ajattelemme ohjaa meitä tekemään hyviä päätöksiä ja toisinaan taas ei. Oleellisinta on se, miten hyvin tunnistamme omaa ajatteluamme ja näemme myös sen rajoitteet. Tiedätkö sinä, millä tavalla ajattelet ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämääsi? Käsi sydämellä, onko ajattelusi tarpeeksi ketterää ja joustavaa?

Voit käytännössä tutustua ajatteluusi kiinnittämällä huomiota siihen, mitä korviesi välissä liikkuu. Mitä paremmin tunnistat mielesi tuottamia ajatuksia, tunteita, mielikuvia, tulkintoja, niin sitä paremmin saat tarvittaessa käyttöösi ”käsiohjausta” eli ehdit hengähtää ja miettiä, ennen kuin reagoit.

Onko ajattelusi jäykkää vai joustavaa?

Ajattelun jäykkyys tai vastaavasti sen joustavuus vaikuttavat käyttäytymiseesi. Jäykkyys näkyy esimerkiksi tavassa ajatella hyvin mustavalkoisesti, joko tai -tyyppisesti.

Vastaavasti ajattelun joustavuus näkyy siinä, että osaat katsoa tilannetta eri näkökulmista ja näet asiat ja tilanteet sellaisena kuin ne ovat. Yhtä lailla joustavuudesta kertoo se, että etenet kohti tavoitettasi riippumatta siitä, mitä ajatuksia tai tunteita se herättää.

Et siis usko kaikkea sellaisenaan, mitä mielesi sinulle kertoo vaan teet tarvittavat tarkistukset ja kyseenalaistukset. Ja ne tehtyäsi etenet kohti tavoitetta riippumatta siitä, mitä epäilyksen tai epävarmuuden tunteita tehty päätös herättää.

Uskomukset joko vahvistamassa tai estämässä kasvua

Uskomukset ovat toinen mielenkiintoinen tarkastelun kohde. Sinun kannattaa havainnoida omia uskomuksiasi. Uskomukset ovat mielemme rakenteita, jotka kertovat siitä, mitä pidämme totena. Ne eivät ole absoluuttisia totuuksia vaan enemmän heijastuksia todellisuudesta.

Uskomukset ovat rakentuneet yksittäisten tapahtumien ja tilanteiden myötä. Osa hyvinkin varhain. Osa uskomuksista on myönteisiä, osa kielteisiä. Osa auttaa meitä pääsemään parhaimpiimme, osa estää meitä. Uskomukset kertovat, mitä ajattelemme itsestämme yrittäjänä tai miten hahmotamme liiketoimintaa. Uskomukset vaikuttavat myös siihen, mitä ajattelemme yrityksen kasvusta ja siinä onnistumisesta.

Kun tunnistat uskomuksesi, voit samalla tarkistaa, kuinka hyvin ne pitävät paikkansa. Voit kerätä puolesta ja vastaan perusteluita eri vaihtoehdoille: onko yrityksen orgaaninen kasvu oikeasti paras vaihtoehto vai toisiko kasvua paremmin yrityskaupat? Vai onko sittenkin paras edetä sekä että -tekniikalla eli kasvaa sekä orgaanisesti että ostamalla liiketoimintaa ja samalla myös jotakin toimintaa alas ajaen?

Tosiasioiden tunnistaminen on tärkeä alku liiketoiminnan kehittämiselle

Tarvittava mielen ketteryys syntyy omaa ajattelua havainnoimalla ja sitä riittävästi kyseenalaistamalla. Näin toimien näet liiketoiminnan kasvuun tarvittavat toimet mahdollisimman realistisesti ilman, että mielesi värittää niitä liian ruusuisiksi tai risuiseksi.

Mitä paremmin tunnistat omat sisäiset silmälasisi ja voit ottaa ne tarvittaessa pois, siitä viisaampia päätöksiä osaat yrittäjänä tehdä. Mitä paremmin tunnistat sinua estävät uskomukset, sitä tarkemmin pystyt tekemään oikeanlaisia päätöksiä onnistunutta liiketoimintaa ja kasvua ajatellen.

Tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen on hyvä lähtökohta. Yleensä aina tavoitteeseen etenemiselle on useita vaihtoehtoja. Muutoksen ensimmäiset merkit ilmenevät omissa ajattelutavoissa ja uskomuksissa.

Onnistunein liiketoiminnan kehittäminen lähtee yrittäjän ketterästä korvien välistä.

Juha Tall, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Piia Tulisalo, Prover Oy