Löytöretkellä yrittäjyyden ytimeen | Julkaisut @SeAMK

Löytöretkellä yrittäjyyden ytimeen

#

Yrittäjyyden tutkijoilta usein kysytään, mikä saa ihmisen ryhtymään yrittäjäksi. Mitä on yrittäjyyden ytimessä? Seinäjoen ammattikorkeakoulu tekee parhaillaan tutkimusta naisyrittäjien innovaatioista ja yrityksen kasvattamisesta. Hankkeessa on haastateltu naisyrittäjiä ympäri maakuntaa. Tulokset osoittavat, että yrittäjyydessä on ennen kaikkea kyse uuden luomisesta ja uusien mahdollisuuksien löytämisestä näiden naisten kohdalla. Naisyrittäjät jatkuvasti innovoivat joko uusia toimintatapoja, uusia tuotteita tai palveluita. Tärkeää on se, että saa itse luoda mitä haluaa ja määritellä suunnat, mihin yrittäjyydellä tähtää.

Miten tämä sitten tapahtuu? Lyhyesti voisi todeta, että haastatellut naisyrittäjät ovat hyvin idearikkaita ja miettivät uusia ideoita jatkuvasti. Tätä ei kuitenkaan tehdä yksin vaan monenlaisissa verkostoissa. Tärkeitä sparrausalustoja ovat puolisot, työntekijät ja toiset oman alan yrittäjät. Sparraajat valikoituvat luottamuksen ja inspiraation pohjalta. Yrittäjyys ei kuitenkaan ole aina helppoa. Eräskin naisyrittäjä totesi, että yrittäjyys on välillä kuin uudispellon raivaamista, pitää vain sinnikkäästi jatkaa eteenpäin ja uskoa itseensä, vaikka vastoinkäymisiä tulee. Joskus jokin idea vaatii vuosien kypsymisen, että markkinat ovat valmiita ja oikeat yhteistyökumppanit löytyvät. Eräs yrittäjistä totesi hyvin, että koskaan ”ei jäädä tuleen makaamaan”, vaan keksitään luovia ratkaisuja, jos aiemmat eivät toimi.

Hyvän kautta

Usein tutkimuksissa etsitään ongelmia, jotta niihin löydettäisiin ratkaisuja. Tässä tutkimuksessa lähestymistapa oli päinvastainen. Siinä lähdettiin löytöretkelle yrittäjyyteen: mikä yrittäjyydessä on parasta, mitkä ovat niitä huippukokemuksia, joita yrittäjyyteen liittyy? Näitä asioita pohdimme naisyrittäjien kanssa. Yrittäjyys näyttäytyy ilona ja voimana näiden naisten elämässä. Huippuhetket liittyivät usein siihen, että yrittäjä onnistui jossakin, jota oli suunnitellut pitkään. Yleisesti se, että omalle innovaatiolle tai yritysidealle oli kysyntää, aiheutti voimauttavia kokemuksia. Toisaalta monelle naisyrittäjälle yrittäjyydessä parasta oli se, kun omalla yritystoiminnalla pystyi auttamaan muita ihmisiä tai yrityksiä. Yrittäjyyteen liittyy silloin vahvasti yhdessä iloitseminen ja yhdessä onnistuminen.

Tutkimukseen osallistuneet naisyrittäjät hakivat kaikki kasvua yritystoiminnalleen. Osa pientä ja osa suurta. Yrityksen kasvu lähtee aina yrittäjän omasta motivaatiosta ja toteutunut kasvu myös lisää tulevia kasvuaikomuksia. Haastatteluissa näiltä naisyrittäjiltä kysyttiin, mitä onnistunut yrityksen kasvattaminen heille merkitsisi. Monelle se merkitsi iloa onnistumisesta ja toisaalta myös sitä, että pystyy osoittamaan, että osaa ja pärjää. Yksi naisyrittäjistä kuvasi tätä hyvin: ”…Pohjanmaalta ponnistaa naisyrittäjä… sillä olisi sellainen kokonaisvaltainen positiivinen merkitys, sekä itselle että sitten myöskin sille maaseudun yhteisölle siellä”. Yrityksen kasvun nähdäänkin heijastavan hyvää ympärilleen – ei ainoastaan yrittäjälle itselleen. Kasvuhakuinen yrittäjä tarvitsee hyvän verkoston. Onneksi apuja on lähellä sekä paikallisten kehittämisyhtiöiden että korkeakoulujen kautta.

Naiset esiin -tutkimus tarkastelee naisten yritysten kasvua ja innovaatioita

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ”Naiset esiin ja eteenpäin: Naisyrittäjyyden kasvutekijät maaseudulla” -tutkimushankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin selvittää, miten naisten innovaatiotoimintaa voidaan edistää ja tukea. Tutkimuksessa haastateltiin 12 eteläpohjalaista naisyrittäjää. Tutkimuksen rahoittaa Töysän Säästöpankkisäätiö. Tämä artikkeli on ensimmäinen tutkimusta valottavassa juttusarjassa.

Sanna Joensuu-Salo
KTT, FT, dosentti, tutkijayliopettaja
SeAMK

Anmari Viljamaa
KTT, tutkijayliopettaja
SeAMK

Emilia Kangas
KTT, yliopettaja
SeAMK