Liiketalouden opiskelijat pankkimaailmassa | @SeAMK-verkkolehti

Liiketalouden opiskelijat pankkimaailmassa

Liiketalouden opiskelijat pankkimaailmaan tutustumassa

OmaSp-mentorointiprojektin päättymistilaisuutta vietettiin 18.4.2018 pankin Seinäjoen konttorilla. Paikalla oli kymmenkunta liiketalouden opiskelijaa, jotka tyytyväisinä kertoivat kommenttejaan juuri päättyneestä pilottiprojektista.

SeAMK toteutti lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 kaksivaiheisen projektin, jossa liiketalouden opiskelijat tutustuivat pankkialaan. Yhteistyökumppanina oli OmaSp, jonka puolesta yhdyshenkilönä toimi palvelupäällikkö Matti Uutela. Projektin aikana opiskelijoille tuli selväksi, millaista työ pankkialalla on, mitä se edellyttää työntekijältä ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Lisäksi opiskelijat saattoivat pohtia omaa tulevaisuuttaan alalla pankin mentorin kanssa. SeAMK liiketalouden puolelta projektia veti lehtori Ulla Autio.

Projektin käynnistymisen taustalla vaikutti monikin seikka. Eräs vaikuttava tekijä oli se, että OmaSp:n puolelta projektin yhdyshenkilönä toiminut Matti Uutela oli aiemmin toiminut SeAMKin mentorointiprojektissa mentorina, ja siten hänelle oli syntynyt kiinnostus auttaa mentoroinnin menetelmien avulla opiskelijoita eteenpäin urallaan.  Pankkina OmaSp on viime vuosien aikana tarjonnut SeAMKin liiketalouden opiskelijoille runsaasti harjoittelupaikkoja ja moni on myös löytänyt valmistumisen jälkeen työpaikan pankista. Tämä luonnollisesti lisäsi pankin kiinnostusta tutustua opiskelijoihin jo opintojen alkuvaiheessa. SeAMK painottaa oppimisessa työelämäläheisyyttä ja projektioppimista, ja siten tämä projekti tarjosi hienon mahdollisuuden opiskelijoille tutustua monen suosikkialaan, eli pankki- ja sijoitustoimintaan. Koska Matti Uutela opiskelee SeAMKissa jatkotutkintoa, eli tradenomi (ylempi AMK), tarjosi projekti hänelle myös opintoihin liittyvän kehittämishankkeen aiheen.

Syksyllä 2016 liiketalouden ensimmäisen vuoden opiskelijoille kerrottiin projektista ja he saivat hakea mukaan projektiin. Kiinnostuneita oli noin nelisenkymmentä, eli kolmannes aloittaneista opiskelijoista. Pankin edustajat haastattelivat kaikki hakijat ja mukaan valittiin 13 opiskelijaa. Heistä 10 jatkoi projektia syksyllä 2017.

OmaSp_liiketalous.jpg

Kuvassa OmaSp-mentorointiprojektin ensimmäisen vaiheen opiskelijat ja palvelupäällikkö Matti Uutela projektin päätöstilaisuudessa toukokuussa 2017.

Projektin aikana opiskelijat ovat tutustuivat monipuolisesti pankin toimintaan: opiskelijat haastattelivat henkilökuntaa, tutustuivat pankin henkilökunnan työhön seuraamalla työtä, osallistuivat pankin henkilökunnan koulutukseen, osallistuivat messuilla asiakaskontaktointiin, järjestivät itse asiakastapahtuman sekä osallistuivat mentorikeskusteluihin niin ryhmässä kuin henkilökohtaisissa mentoritapaamisissa.

Projektiin osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä projektiin.  Tässä erään opiskelijan kommentti: ”Voisin lämpimästi suositella opintoja tällaisena uusille mahdollisille opiskelijoille. Projektin aikana tavoittaa sellaista tietoa ja kokemusta mitä ei ikinä tavoittaisi luennolla istuessa. Oma Säästöpankki on mahdollistanut meille opiskelijoille hienon mahdollisuuden päästä kurkistamaan organisaatioonsa ja siellä työskentelyyn. Itse en ainakaan voisi olla tyytyväisempi kurssiin ja sen toteutukseen.”

Tavoitteena on, että projektia jatketaan tulevinakin vuosina tämän pilottikauden kokemusten muokkaamana.

Ulla Autio
lehtori SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri