Kyselyillä tietoa matkailun elpymisen ja kehittämisen tueksi | Julkaisut @SeAMK

Kyselyillä tietoa matkailun elpymisen ja kehittämisen tueksi

Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa (1.10.2020-31.12.2021) on aloitettu Etelä-Pohjanmaan matkailijaselvityksen toteuttaminen yhdessä SeAMKin Markkinatutkimuspalveluiden kanssa. Selvityksessä keräämme tietoa maakunnassa matkailevien matkustusmotiiveista, tiedonhakukanavista, lomakokemuksista, kiinnostuksen kohteista sekä palvelutarpeista.

Selvitys toteutetaan kahden kyselyn avulla: lyhyt esitietolomake, johon haastattelijamme keräävät vastauksia sekä tarkempia tietoja kartoittava verkkokysely, johon esitietolomakkeen täyttäneille lähetetään linkki. Haastattelut käynnistyivät helmikuun lopulla, ja haastattelijamme ovat olleet viikkojen 8-10 aikana eri puolilla maakuntaa haastattelemassa matkailijoita muiden muassa majoitus- ja vierailukohteissa. Työ jatkuu kevättalven selvityksen osalta vielä pääsiäisenä, ja kesällä toteutamme toisen matkailijaselvityksen.

Vastauksia myös Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta

Vaikka matkailijamääriä on ollut erittäin vaikeaa ennakoida, ja viikolla 10 tiukentuneet koronarajoitukset ovat vähentäneet matkailijoiden määrää entisestään, vastauksia on silti kertynyt mukavasti myös Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta tulleilta matkailijoilta. Ilahduttavan moni matkailuyritys on ojentanut auttavan kätensä, ja ilman niiden apua haastatteluiden toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista. Moni yrittäjä myös itse tarjoutui keräämään vastauksia, ja siitä heille sydämellinen kiitos.

Tässä vaiheessa esitietolomakkeiden vastauksissa korostuu erityisesti perhematkailu, maakunnan sisäinen matkailu sekä matkailijoiden sukulaissuhteet Etelä-Pohjanmaalle. Selvitysten tuloksista tiedotetaan myöhemmin, ja niitä voivat hyödyntää kaikki maakunnan matkailutoimijat palveluidensa tuotteistamisessa ja kehittämisessä sekä myynninedistämisen tukena. Selvityksellä halutaan myös osoittaa erilaisten selvitysten ja tutkimusten tarpeellisuus ja tärkeys matkailualan kehittämisen tukitoimenpiteenä alueella.

Koronakysely matkailuyrityksille huhtikuussa, matkailubarometri käynnistyy syksyllä

Seuraavaksi hankkeen toimenpiteistä vuorossa on kolmannen eteläpohjalaisille matkailuyrityksille suunnatun koronakyselyn toteuttaminen huhtikuussa 2021. Se on jatkoa Kumppanuusverkostot matkailuelinkeinon kasvun tukena -hankkeessa vuonna 2020 tehdyille kahdelle koronakyselylle, ja tavoitteena on kartoittaa matkailuyritysten tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Syksyllä 2021 käynnistämme myös eteläpohjaisen matkailubarometrin toiminnan, jonka tavoitteena on alan yleisen kehitystason mittaaminen säännöllisin väliajoin toteutettujen kyselyiden avulla vertailutiedon kokoamiseksi. Toivomme kyselyiden kautta saavamme tärkeää tietoa hanketoiminnan, koronapandemian sekä matkustusrajoitusten vaikutuksista toimialaan sekä yrittäjien ajankohtaisia näkemyksiä tärkeimmistä kehityskohteista. Vastausten avulla voimme tulevaisuudessa suunnitella uusia hankkeita ja viedä eteenpäin tarvittavia toimenpiteitä Etelä-Pohjanmaan matkailun edistämiseksi.

Toteutamme yhdessä Visit Lakeuden kanssa Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen liitto. Rahoitus on myönnetty osana alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien kehittämishankkeiden rahoitushakua (TEM). Hankkeen tavoitteita ovat matkailualan digitalisoitumisen edistäminen sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen koronapandemian heikentämällä toimialalla.

Kuva: Lakis Oy.

Elina Hirvonen
Asiantuntija, TKI
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Projektikoordinaattori hankkeessa Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla