Kestävää kasvua uusilla tuotteilla ja palveluilla | Julkaisut @SeAMK

Kestävää kasvua uusilla tuotteilla ja palveluilla 

#

Ilmastonmuutos, saastuminen ja luontokato ovat pitkään vallinneen lineaaritalouden ja luonnonvarojen ylikulutuksen tulos. Luonnonvarojen käyttö on kestämättömällä tasolla, ja tämä yhdessä tuotteiden lyhytikäisyyden kanssa tekee toiminnasta ja tuotannosta hyvin tehotonta. Tähän puuttuminen on ympäristön ja ihmiskunnan  hyvinvoinnin näkökulmasta välttämätöntä, mutta samalla myös yritystoiminnan näkökulmasta järkevää. Mutta miten optimoida resurssien käyttöä, minimoida hukkaa ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia? Kiertotalous on tässä keskeinen väline, jonka avulla voidaan käyttää raaka-aineita ja materiaaleja viisaasti ja samalla vähentää merkittävästi syntyviä päästöjä ja jätteitä.

Kierrätystaloudesta kiertotalouteen

Suomalaisessa yhteiskunnassa kierrätys on jo osa jokapäiväistä elämää. Mutta kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrätystä. Kiertotalous edellyttää kokonaan uudenlaista ajattelua ja tapoja toimia, jotta raaka-aineita ja materiaaleja pystyttäisiin käyttämään mahdollisimman viisaasti, ja valmistetut tuotteet voisivat olla mahdollisimman aktiivisessa käytössä.

Siinä missä kierrätys tuo materiaalien tehokkaamman hyödyntämisen kautta kustannussäästöjä, kiertotalouden monipuoliset liiketoimintamallit tarjoavat mahdollisuuden kustannussäästöjen lisäksi myös kasvattaa liikevaihtoa, joko vanhaa liiketoimintaa uudistamalla tai täysin uutta kehittämällä. Suunnittelu nouseekin kiertotaloudessa erittäin keskeiseen rooliin: miten valmistaa tuotteet mahdollisimman vähillä raaka-aineilla ja energialla ja miten tehdä tuotteista myös pitkäikäisiä? Palveluliiketoiminnan, kuten huolto- ja korjauspalveluiden, rooli nousee tärkeään asemaan kiertotaloudessa.

Tulevaisuus on kiertotalouden mukainen

Suomen tavoite on siirtyä hiilineutraaliin kiertotalouteen v. 2035 mennessä. EU päästölainsäädäntö  ja  -raportointivelvollisuus koskee tällä hetkellä vain suuryrityksiä, mutta myös pienempien yritysten tulisi lisätä ympäristökestävyyttä ja -näkökulmaa tulevaisuuden vaatimuksiin varautumiseksi jo nyt. Kiertotalous olisi järkevää ottaa huomioon liiketoimintaa kehitettäessä ja strategian päivityksessä, sillä sen avulla voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä yrityksissä.

Kiertotalouden liiketoimintamallit auttavat sinun yrityksesi kehityksessä

Kuten edellä on jo mainittu, kiertotalous tarjoaa kestävän kehityksen lähestymistavan, joka voi auttaa ratkaisemaan monia maailmanlaajuisia haasteita, kuten luonnonvarojen väheneminen, ilmastonmuutos ja ympäristön saastuminen. Mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää taloudellista kasvua samalla kun parannetaan ympäristön tilaa. Kiertotalous voi olla liiketoiminnan perustana viidellä eri tavalla eli viiden eri kiertotalouden liiketoimintamallin kautta:

  1. Kestävien ja kiertävien raaka-aineiden käyttö.
  2. Tuotteiden elinkaaren pidentäminen.
  3. Resurssien talteenotto.
  4. Jakamisalustojen hyödyntäminen.
  5. Tuotteiden, suorituskyvyn ja materiaalin myymistä palveluna.

Osa näistä malleista on helpommin toteutettavissa, ja osa puolestaan vaatii merkittäviäkin uudistuksia ja muutoksia toimintaan, kuten myös investointeja ja uusia yhteistyökumppaneita.

Apua viisaaseen resurssien käyttöön

Jos heräsi kiinnostus kehittää yritystoimintaasi kiertotalouden suuntaan, on Myrsky-hankkeella Viisaalla resurssien käytöllä kilpailukykyä pk-yrityksiin –valmennus tarjolla marraskuun lopussa. Valmennus on vuorovaikutteinen ja osallistava, jotta yrityksesi saa osallistumisesta mahdollisimman suuren hyödyn. Työskentelemme pienessä ryhmässä, sillä osallistujamäärä pidetään kohtuullisena. Katso lisää ja ilmoittaudu täällä: Ohjelman muutos, aloitus 29.11.Valmennussarjat mikro- ja pk-yrityksille: Kiertotaloudesta kasvua ja kestävyyttä: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

SeAMK on myös mukana hankkeessa, jossa kootaan valtakunnallisesti yhteiselle alustalle yrittäjille räätälöityjä lyhyempiä ja laajempia koulutusmateriaaleja uuden oppimiseen verkon kautta. Sivusto löytyy osoitteesta yritystenmuutoskumppanina.fi .

Tiina Hietala
aluekehittäjä, asiantuntija, TKI
SeAMK

Laura Könönen
asiantuntija, TKI
SeAMK

Jenni Nurmi
asiantuntija, TKI
SeAMK

Kirjoittajat toimivat asiantuntijoina Myrsky-hankkeessa.

 Toimenpiteet tuotetaan Myrsky – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi Suomessa-hankkeessa. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.