Kauppakamareiden valtakunnallinen omistajanvaihdospalvelu Itävallassa | @SeAMK-verkkolehti

Kauppakamareiden valtakunnallinen omistajanvaihdospalvelu Itävallassa

Itävallassa kauppakamari johtaa pienten yritysten omistajanvaihdosten edistämistä. Kauppakamarin pitkäjänteinen työ myös näkyy. SeAMKin toteuttamassa kansallisten omistajanvaihdosten ekosysteemien eurooppalaisessa vertailussa Itävalta sijoittui jaetulle toiselle sijalle yhdessä Saksan kanssa. Täydet pisteet Itävallalta jäivät puuttumaan vain omistajanvaihdoksiin keskittyvien rahoituspalvelujen ja yksityisten yritysvälittäjien palvelujen osalta.

Jäsenyys kauppakamarissa on pakollista Itävallassa, ja tämä ainakin osaltaan selittää 540 000 jäsentä. Valtava jäsenmäärä tekee kauppakamarista yrittäjien voimakkaan äänen ja edunvalvojan. Itävallan jokaisella osavaltiolla on oma alueellinen kauppakamarinsa ja maassa on yhteensä 90 neuvontapistettä, jotka palvelevat sekä yritysten perustajia että yrityksen myyjiä ja ostajia. Palvelua toteuttavat sekä organisaation omat että ulkopuoliset asiantuntijat, ja sen yhtenä kulmakivenä on sähköinen kauppapaikka yrityksen ostajilla ja myyjille. Palvelusta löytyvät mm. tiedot asiantuntijoista, tarkistuslistat, ohjeet, videot ja tiedot tulevista tapahtumista. Steiermarkin osavaltio on alueellisesti vielä vähän virittänyt valtakunnallista palvelua Follow Me -konseptillaan, jossa mm. palvelun toteuttamisessa mukana olevat yhteistyökumppanit valitsevat vuoden ostajan (Nachfolger des jahres).

Omistajanvaihdospalveluun kuuluvat myös asiantuntijapalvelut yritysten toiminnan säädöstenmukaisuudesta huolehtimiseen ja lakisääteisten ilmoitusten tekemiseen. Organisaatio on ottanut isännän otteen tietoisuuden herättelytoimista. Tästä yksi esimerkki on TV-ohjelman toteuttaminen yhteistyössä omistajanvaihdosasiantuntijoiden kanssa. Ohjelmassa esitellään ostajaa etsiviä yrityksiä.

Itävallan toimenpiteet omistajanvaihdosten edistämiseksi on yksi esimerkki eurooppalaisista omistajanvaihdosten edistämisen parhaista käytännöistä, joita esitellään Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamassa selvityksessä.

Juha Tall, TKI-asiantuntija
Elina Varamäki, vararehtori
Anmari Viljamaa, yliopettaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu