Kansainvälinen Prominence -hanke maaliin SeAMKin järjestämässä päätöstapahtumassa

Erasmus + strategiset kumppanuudet -hanke, Prominence – Promoting Mindful Encounters Through Intercultural Competence and Experience, päättyy 31.12.2020. Hankkeen tavoitteena oli edistää kansainvälistymistä ja siihen liittyvää osaamista hankkeessa tuotettavan verkkopohjaisen materiaalin avulla. Kolmen ja puolen vuoden ajan seitsemän eurooppalaista korkeakoulua työskentelivät suunnitellen ja tuottaen opiskelumateriaalia, joka löytyy osoitteesta https://www.prominenceproject.eu/ 

Materiaalipaketteja kansainvälistymiseen

Sivustolta löytyvä materiaali soveltuu sekä itsenäiseen opiskeluun että opetuskäyttöön. Tarjolla on kansainvälistymiseen ja sen osaamisen kehittämiseen liittyvää monipuolista materiaalia. Kaikista sivuston aiheista on kehitetty kolme eri tyyppistä materiaalipakettia, eri kohderyhmät ja eri oppimistavoitteet huomioiden. SeAMKin rooli projektissa oli sisältöjen tuottaminen sivustolle. Varsinainen tekninen toteutus oli puolalaisen partnerin, Katowice University of Economicsin, vastuulla.

Sata osallistujaa virtuaalisessa päätöstapahtumassa

Projektin päätöstapahtuma jouduttiin ajan hengen mukaisesti siirtämään alkukesästä loppusyksyyn, ja se toteutettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun Teams-ympäristössä puolen päivän mittaisena konferenssina 19. marraskuuta. Tapahtumaan ilmoittautui etukäteen sata osallistujaa, kaukaisimmat Aasiasta. Tapahtuman avasi Liiketoiminta ja kulttuuri yksikön johtaja Anne-Maria Aho ja hänen lisäkseen tapahtuman aikana kuultiin lukuisia tapahtuman teemaan ’Intercultural competence at work’ liittyviä esityksiä. Viimeinen ohjelmanumero oli paneelikeskustelu, jonka päätteeksi hankkeen unkarilaisen koordinaattorikorkeakoulun edustaja piti päätöspuheenvuoron.

Projektin päättyminen ja sen tavoitteiden saavuttaminen on kolmen ja puolen vuoden mittaisen yhteistyön tulos, ja siihen sisältyy monenlaisia vaiheita. Seitsemän eri maan korkeakoulun toiminta ja projektin hallinta toisinaan haastavissakin olosuhteissa on antoisaa, omaa opetustyötä rikastuttavaa ja ennen kaikkea opettavaista. Erasmus+ uusi ohjelmakausi on käynnistymässä ja se tuo mukanaan uudenlaisia kansainvälisen yhteistyön muotoja. Prominence- projektin myötä kertyneitä kokemuksia ja oppeja pystymme varmasti hyödyntämään jatkossakin ja tällä tavalla edistämään osaltamme myös SeAMKin kansainvälistymistä.

Kaija-Liisa Kivimäki  
Lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Saija Råtts
Lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri