Kansainvälinen opintojakso Bukarestin yliopistossa

SeAMKin Kirjasto- ja tietopalvelualan ja Bukarestin yliopiston kirjastotieteen laitoksen välinen yhteistyö alkoi vajaa vuosi sitten allekirjoittaneen vieraillessa Erasmus-vaihdon merkeissä opettajana Romaniassa. Lokakuussa 2019 järjestettiin ensimmäinen yhteinen opintojakso, Information behaviour, internet and libraries, johon osallistui viisi suomalaista ja parikymmentä Bukarestin yliopiston kirjastoalan opiskelijaa. Opintojakson laajuus oli 5 opintopistettä ja sen vetäjinä toimivat professori Octavia Madge ja yliopettaja Ari Haasio.

Informaatiokäyttäytyminen nyt ja tulevaisuudessa

Koulutuksen sisältö koostui ennakkoon annetun tutkimusmateriaalin läpikäymisestä, Bukarestissa pidetyistä luennoista ja workshopista sekä esseestä. Tavoitteena oli antaa kokonaiskäsitys siitä miten tiedonhankinnan ja informaatiokäyttäytymisen muodot ovat muuttuneet ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Professori Madge käsitteli kirjastolaitoksen haasteita ja nykytilaa kollegojensa kanssa pitämissään puheenvuoroissa. Haasion luennot puolestaan keskittyivät tiedonhankinnan yhteisöllisyyteen, tiedon torjuntaan ja tiedon jakamiseen liittyviin kysymyksiin ennen muuta tietoverkkojen maailmassa.

Kirjasto Romaniassa

SeAMKin opiskelijat pitivät myös ansiokkaan katsauksen suomalaiseen kirjastojärjestelmään ja sen piirteisiin. Tämä kirvoitti runsaasti keskustelua, sillä romanialainen kirjastolaitos on vielä melko vanhakantainen ja esimerkiksi digitalisaatio ja palvelumuotoilu eivät ole niin pitkälle kehittyneitä kuin meillä. Erityisesti yleisten kirjastojen monipuolisuus keskustelutti ja ihastutti romanialaisopiskelijoita. Tieto siitä, että suomalaisissa kirjastoissa voi lainata kävelysauvoja tai käyttää ompelukonetta tuntui monesta vallankumoukselliselle. Siinä missä yleinen kirjasto on Suomessa kansalaisten olohuone, se on Romaniassa yhä edelleen enemmänkin vain kirjoille pyhitetty tiedonhankintakanava.

Esitys suomalaisesta kirjastojärjestelmästä

Käänteistä oppimista

Toinen lähiopetuspäivä toteutettiin käänteistä oppimista hyödyntäen. Aihepiiriin liittyvä workshop kiinnosti uudenlaisena opetusmenetelmänä ennen muuta romanialaisia opiskelijoita, suomalaisille se oli jo entuudestaan tuttu. Opiskelijat saivat osan materiaalista etukäteen, mutta pääpaino oli flipped learning -tekniikan mukaisella itsenäisellä tiedonhaulla, joka tehtiin ryhmissä.

Etenkin pelillistämisen mahdollisuuden ja pelikulttuuri kirjastoissa herättivät paljon keskustelua. Myös tiedonhankinnan prosessien monimuotoistuminen ja ennen muuta sosiaalisen median merkitys nousi annetuista teemoista vilkkaan pohdinnan alle. Tähän liittyi kiinteästi myös pohdinta tiedon oikeellisuudesta sekä medialukutaidon ja lähdekritiikin merkityksestä.

Myönteinen kokemus

Niin suomalaisopiskelijat kuin heidän romanialaiset kollegansa pitivät opintojaksoa hyödyllisenä ja uusia näkökulmia avaavana useallakin eri tavalla. Tiedollinen anti sekä ennen muuta mahdollisuus tutustua ja vaihtaa näkemyksiä oman alan trendeistä ja tilanteesta koettiin arvokkaaksi. Romanialaisopiskelijoille työskentely workshopissa oli lähes kaikille uusi kokemus. Heille se oli inspiroiva tapa oppia uusia asioita. Myös teemat, joita opintojaksolla käsiteltiin, ovat melko vähän esillä romanialaisessa kirjastoalan koulutuksessa.

SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoita Romaniassa

Sekä romanialaisilta että suomalaisilta osallistujilta saadun palautteen perusteella opintojakso kannattaa toteuttaa myös tulevaisuudessa. kansainväliset kontaktit ja uudenlaiset tulokulmat omalle alalle olivat asioita, joita opetus mahdollisti. Omalla alalla kehittymisen kannalta tämäntyyppiset opinnot ovat motivoivia ja uusia ideoita poikivia.

Ari Haasio
yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri