Hyvää yrittäjän päivää 5.9.2019! | @SeAMK-verkkolehti

Hyvää yrittäjän päivää 5.9.2019!

Yrittäjyys, joka on ammattikorkeakoulumme yksi avainaloista, näkyy myös tänä lukuvuotena monella eri tapaa opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden opiskelijat törmäävät kolmen opintopisteen laajuiseen Yritystoiminnan ja yrittäjyyden peruskurssiin, jonka käy läpi opintojen aikana jokainen korkeakoulumme opiskelija. Yrittäjyys on muutakin kuin vain oman yrityksen perustamista ja pyörittämistä. Se on myös asenne, jonka voi viedä mukanaan työharjoitteluun, työpaikkaan tai ihan vaikka tavalliselle oppitunnille.

Yrittäjyys on ajatuksellisesti ja toiminnallisesti moniulotteinen ilmiö, joka voidaan määritellä lukemattomin eri tavoin ja johon sisältyy useita eri käsitteitä (Shane & Venkataraman, 2000). Yrittäjyyttä ei siis voida määritellä vain yhtä ulottuvuutta käyttäen (Hornaday, 1992), vaan eri ulottuvuudet ovat toisiaan täydentäviä ja yhteen sovitettavissa (Baron, 2004). Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta yrittäjyyden voidaan nähdä koostuvan omaehtoisesta, ulkoisesta ja sisäisestä yrittäjyydestä , jotka yksinään ovat riittämättömiä määrittelemään yrittäjyyden, mutta yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen kuvan yrittäjyyden ajatuksellisista ja toiminnallisista ulottuvuuksista (Ristimäki, 2004).

Yksinyrittäminen on yrittäjyyden yleisin muoto. Yksinyrittäjyyden yleistyminen on ollut työelämässä 2000-luvun merkittävin trendi. Vuosituhannen alussa yksinyrittäjien määrä oli Tilastokeskuksen mukaan 123 000 ja vuonna 2018 jo 182 000. Samaan aikaan työantajayrittäjien määrä on pysynyt suunnilleen samana, noin 90 000 yrittäjässä. Yrittäjien määrän kasvu on perustunut yksinyrittäjien määrän kasvuun. Myös niin kutsuttu kevytyrittäjyys on lisääntynyt 2010-luvulla. (Suomen Yrittäjät 2019)

Perinteisen yrittäjyyden rinnalle on noussut uusia muotoja, kuten sivutoimiyrittäjyys, kevytyrittäjyys ja digitaalinen yrittäjyys. Yrittäjyyden ekosysteemi on siis alati muuttuva ja joustava, jolloin meistä jokainen voi valita itselleen sopivimman yrittäjyyden muodon.

SeAMKissa edistetään yrittäjyyttä monin eri tavoin, mm.

Yritystallissa pääset kehittämään omaa liikeideaasi opintojen ohella, samalla kun keräät itsellesi opintopisteitä. Lisäksi saat arvokasta apua ja sparrausta omaan yritykseesi tai liikeideaasi. Yritystallissa järjestetään myös yhteisiä kokoontumisia, joissa mukana mielenkiintoisia yrittäjiä kertomassa omista kokemuksistaan.

GrowUpStudents on vuosittain järjestettävä, opiskelijoille suunnattu kasvuyrityskilpailu, jossa testataan opiskelijoiden omia ideoita, mutta myös valmiita yrityksiä. Syksyn ilmoittautuminen on nyt käynnissä: http://urly.fi/1ay6

Liikeideat lentoon-valmennus on nelipäiväinen sparrausvalmennus, joka toteutetaan yhteistyössä Into Seinäjoen kanssa. Valmennuksessa pääset kehittämään ideaasi eteenpäin yhdessä kokeneiden valmentajien ja sparraajien kanssa. Liikeideat lentoon-valmennus starttaa neljä kertaa vuosittain.

Tänä syksynä yrittäjyys näkyy yhä vahvemmin myös konkreettisesti, kun jo verkossa toimiva Y-Zone rantautuu Frami F:n opiskelijoiden olohuoneeseen lokakuun aikana. Jos mietit nyt, että mikä ihmeen Y-Zone, käy kurkkaamassa jo täältä: www.seamk.fi/yzone. Tervetuloa tutustumaan.

Petra Sippola
KTT, lakiekonomi
yritystoiminnan ja yrittäjyyden lehtori

Lähteet:

Baron, R. A. 2004. The cognitive perspective: A valuable tool for answering entrepreneurship’s basic “why” questions. Journal of Business Venturing, 19 (2), 221 – 239.

Hornaday, R. W. 1992. Thinking about entrepreneurship: A fuzzy set approach. Journal of Small Business Management, 30 (4), 12 – 23.

Shane, S., & Venkataraman, S. 2000. The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25 (1), 217–226.

Suomen Yrittäjät. 2019. Yksinyrittäjäkysely. Saatavana verkossa: https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/yksinyrittajakyselyt-546811