Hankkeella kehitetään hybridiyrittäjien työhyvinvointia ja kehitetään työidentiteettiä

Työelämän murros haastaa ihmisiä uudenlaisen työuran luomiseen. Työmarkkinoilla vaaditaan yhä enemmän joustavuutta ja työt ovat usein projektiluonteisia. Samalla myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy. Tämä on johtanut siihen, että yhä useampi toimii ns. hybridiyrittäjänä. Hybridiyrittäjällä tarkoitetaan ihmistä, joka yhdistää yrittäjyyttä muuhun toimeentuloon kuten esimerkiksi perinteiseen palkkatyöhön, opiskeluun, eläkkeeseen tai hoitovapaaseen. Hybridiyrittäjällä voi olla yritys (oy/ay/ky), hän voi toimia toiminimellä, osuuskunnan kautta tai olla ns. kevytyrittäjä. Kevytyrittäjyys onkin lisännyt hybridiyrittäjien määrää, koska sen avulla yrittäjä voi keskittyä omaan osaamiseensa ja muun byrokratian hoitaa ulkopuolinen.

Hybridiyrittäjä ja erilaiset haasteet

Hybridiyrittäjä toimii kahdessa eri roolissa. Palkkatyön yhdistyessä yrittäjyyteen hybridiyrittäjä on samalla sekä työntekijä että yrittäjä. Tämä tuo omat haasteensa arjen järjestämiseen. Työelämästä tulee kokonaisuus, jossa hybridiyrittäjä joutuu itse vastaamaan omasta työhyvinvoinnistaan. Toisaalta taas sivutoimiyrittäjyydestä saatavat tulot voivat vaihdella paljonkin kuukausittain, jolloin toimeentulon ennakoiminen voi olla vaikeaa.

Hybridiyrittäjällä on rajallisesti aikaa liiketoiminnan kehittämiseen, mikä myös asettaa omat haasteensa. Hybridiyrittäjä tarvitseekin monenlaista osaamista: itsensä johtamista, liiketoimintaosaamista, työhyvinvoinnin ymmärtämistä. Parhaimmillaan hybridiyrittäjyys tuo kuitenkin yksilölle paljon vapautta ja joustavuutta, jos kokonaisuus pysyy hyvin hallinnassa.

Hybridiyrittäjille apua työhyvinvointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen

SeAMK on käynnistämässä uutta hanketta hybridiyrittäjille yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeessa pilotoidaan työhyvinvoinnin malleja hybridiyrittäjille, kehitetään työkaluja työidentiteetin rakentamiseen sekä tarjotaan tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Osallistuminen hankkeeseen on hybridiyrittäjille maksutonta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen työpajat alkavat keväällä 2021 ja hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti. Jos olet hybridiyrittäjä, ilmoittaudu mukaan!

Sanna Joensuu-Salo
Yliopettaja
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Lisätietoja hankkeesta: Satu Metsomäki, satu.metsomaki@seamk.fi