Global Master Schoolin teemana kiertotalous | @SeAMK-verkkolehti

Global Master Schoolin teemana kiertotalous

Global Master School -intensiiviviikko sai alkunsa vuonna 2013 Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja partnerikorkeakoulujen  Aschaffenburg University of Applied Sciences ja University of Missouri, St Louis yhteistyösopimuksen pohjalta. Kyseinen intensiiviviikko on toteutettu siitä lähtien vuosittain 1-2 kertaa, lukuun ottamatta vuotta 2020, jolloin se jouduttiin kokonaan perumaan koronatilanteen vuoksi.

Verkkototeutuksen suunnittelu ja sisältö

Aiempina kertoina Global Master School on toteutettu lähiopetuksena, joten tämän kevään verkkototeutus 14 – 20.5.2021 oli ensimmäinen laatuaan, ja samalla viidestoista kerta, kun viikko toteutettiin. Yhdessä partnerikorkeakoulujen kanssa pohdimme jo syksyn 2020 aikana, miten verkkototeutus olisi mahdollista järjestää. Sen jälkeen lähdimme SeAMKin Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikössä hahmottamaan viikon rakennetta ja sisältöä. Dario Liberona vastasi ohjelman pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, Andres Mendez ja Yen Doan olivat mukana verkkototeutuksen käytännön järjestämisessä.

Osallistujina olivat SeAMKin ja kyseisten kahden partnerikorkeakoulun kansainvälisen liiketalouden maisteriopiskelijat, joita oli yhteensä 25 opiskelijaa. Yhtenä oppimismenetelmänä oli ratkoa simulointitehtävää kansainvälisissä tiimeissä, teemana kiertotalous. Global Master School koostui edellä mainitun simulointitehtävän lisäksi eri aihealueiden luennoista sekä tentistä.

Vierailuluennot ja päätöstilaisuus osana ohjelmaa

Vierailuluennoitsijoina toimivat sekä amerikkalaiset professorit Perry Drake ja Dan Lauer (University of Missouri, St Louis) että saksalaiset professorit Alexandra Angress ja Sabrina Weithmann (Aschaffenburg University of Applied Sciences). Vierailuluentojen aiheina olivat esimerkiksi yrittäjyys ja innovatiivinen ajattelu, digitaalinen markkinointi, kulttuurienvälinen viestintä sekä kestävä kehitys. Vierailuluentojen lisäksi Dario Liberona luennoi päivittäin kiertotaloudesta, pohjustaen tiimityönä tehtävää simulointitehtävää.

Viikon päätteeksi järjestettiin tilaisuus, jossa Sitran kiertotalouden johtava asiantuntija Malena Sell-Myllyoja sekä Suomen ulkoministeriön ilmastosuurlähettiläs Jan Wahlberg Dario Liberonan johtamana pitivät mielenkiintoisen paneelikeskustelun. Tämän jälkeen saimme myös kuulla SeAMKin rehtori Jaakko Hallilan päätöspuheen, joka inspiroi jatkamaan kestävän kehityksen polulla rohkeasti eteenpäin.

Tämän kaltaisen intensiiviviikon pedagogisina tavoitteina voidaan nähdä olevan substanssiosaamisen kehittymisen lisäksi mm. kansainvälisyyden, tiimityöskentelyn, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitojen kehittämisen. Verkkotyöskentely on sekä haaste että mahdollisuus näiden taitojen näkökulmasta, kuten myös tutkimukset osoittavat (esim. Angelo & McGarthy 2020; Davidson & Katopolis 2020; Falls ym. 2014). Tulemme varmasti näitä asioita käsittelemään yhdessä partnerikorkeakoulujemme kanssa ja vertaamaan yhdessä kokemuksia lähi- ja verkkototeutusten välillä. Nähtäväksi jää, palaammeko takaisin lähitoteutukseen, mutta myös tämän vuoden verkkototeutuksen kokemukset ovat rohkaisevia.

Satu Lautamäki
YAMK-vastuuyliopettaja
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Anne-Maria Aho
Yksikön johtaja, YAMK-koulutuspäällikkö
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Lähteet

Angelo, R. & McCarthy, R. 2020. A pedagogy to develop effective virtual teams. (Verkkolehtiartikkeli]. Journal of Computer Information Systems. https://doi.org/10.1080/08874417.2020.1717396

Davidson, C.N. & Katopodis, C. 2020. 8 ways to improve group work online. [Verkkoartikkeli]. InsideHigherEd. [Viitattu 26.05.2021]. Saatavana: https://www.insidehighered.com/advice/2020/10/28/advice-how-successfully-guide-students-group-work-online-opinion

Falls, I., Bahhouth, V, Chuang, C.M. & Bahhouth, J. 2014. Factors influencing students’ perceptions of online teamwork. [Verkkolehtiartikkeli]. Sage Open (4) 1, 1-9. https://doi.org/10.1177/2158244014525415