Eteläpohjalainen pieni yritys ja vastuullisuuden iso möhkäle – mikä niitä yhdistää? | @SeAMK-verkkolehti

Eteläpohjalainen pieni yritys ja vastuullisuuden iso möhkäle – mikä niitä yhdistää?

Vastuullisuus, kestävä kehitys, yritysvastuu, ESG (environmental, social, governance) ja miten sitä ikinä kutsutaankin, on puhuttanut tähän mennessä lähinnä jättiyrityksiä. Aivan pian se hiipii tulevien direktiivien saattelemana kohti jokaista toimijaa.

EU on toteuttamassa ensimmäistä yritysvastuulainsäädäntöään, joka koskee kaikkia toimialoja Euroopassa. Se tulee edellyttämään paitsi pörssiyhtiöiltä, niin nyt myös muilta suurilta yrityksiltä tiettyjä vastuullisuuskriteereitä ihmisoikeuksien noudattamisessa, ympäristön suojelussa ja hyvissä hallintotavoissa. Tuleva lainsäädäntö velvoittaa käytännössä kaikki suuret yritykset tarkastelemaan omaa toimitusketjuaan. Näin vastuullisuusohjelman ja -tietoisuuden vaatimus hiipii kohti pienimpiäkin yrityksiä. Kun hiipiminen nopeutuu hölkäksi, meille tulee kiire.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettavan Pienten yritysten vastuullisuus -hankkeen perustavoitteena on lisätä eteläpohjalaisten mikro- ja pk-yritysten vastuullisuustietoisuutta. Ilman tietoa on vaikea ryhtyä toimenpiteisiin tai edes suunnitella niitä. Ensimmäisenä teemme työkalun, jonka avulla yrittäjä voi testata oman yrityksensä vastuullisuustasoa. Työkaluja on toki jo olemassa, mutta meidän omassamme puhutaan pienen yrityksen kieltä. Toiseksi järjestämme ensi tammi-maaliskuussa koulutuksen, jossa käydään läpi kaikki aasta ööhön.

On tylsää ajatella, että tekisimme jotain vain pakon ajamana. Iloksemme saamme kertoa, että vastuullisuusohjelmasta, -toimenpiteistä ja niistä kertomisesta on taatusti hyötyä yritykselle. Vastuullisuus vaikuttaa koko ajan enemmän kuluttajien valintoihin, asiakastyytyväisyyteen sekä työnantajamielikuvaan. Se tulee vaikuttamaan myös rahoituksen saatavuuteen ja hintaan, sekä yrityksen arvoon.

Vastuullisuustietoisuuden, sen perusteella tehdyn suunnitelman ja toimenpiteiden avulla yritykset varmistavat uuden kilpailuedun ja saavuttavat tervetullutta piristystä ja kasvua. Onneksi yritystemme toiminta kestää läpivalaisua jo valmiiksi; ne noudattavat lakeja ja pitävät huolta ihmisistään suomalaisen kulttuurin mukaisesti.

Vastuullisuus on erityislaatuinen vaatimus, sillä sen täyttämättä jättäminen aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia. Siihen liittyvät toimenpiteet ja haittavaikutusten poissulkeminen eivät ole enää kovinkaan vapaaehtoisia. Jos yritys ei markkinoi TikTokissa, ei perusta verkkokauppaa tai kivijalkakauppaa, se jää ilman joitain asiakkaita. Mutta jos se ei ota arkipäiväänsä mukaan vastuullisuustavoitteita, se alkaa mahdollisesti menettää suosiotaan yhteistyökumppaneiden, työnhakijoiden ja nykyisten asiakkaidensa keskuudessa.

Vastuullisuuden möhkäleeseen perehtyminen on siis osa riskien hallintaa ja tulevaisuuden turvaamista. Se on hyvä aloittaa pehmeällä laskulla vaikka SeAMKin hankkeessa, asiantuntijoidemme yksilöllisellä opastuksella.

Aila Hemminki
Asiantuntija, TKI
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Artikkeli on osa ESR-rahoitteista Pienet vastuulliset yritykset – vastuullisuudesta kilpailukykyä koronan jälkeen -hanketta.