Etelä-Pohjanmaan tunnetut matkailukohteet ja tapahtumat voidaan laskea yhden käden sormilla | @SeAMK-verkkolehti

Etelä-Pohjanmaan tunnetut matkailukohteet ja tapahtumat voidaan laskea yhden käden sormilla

Suomalaisilla matkailijoilla on positiivinen mielikuva Etelä-Pohjanmaasta matkailualueena. Erityisesti eteläpohjalaisten maisemien idyllisyys, lakeus ja pellot viehättävät. Parhaiten matkailijat tuntevat maakunnasta Ähtärin eläinpuiston, Seinäjoen isot festivaalit, Kuortaneen urheiluopiston ja Vimpelin Vedon pesäpallon. Maakuntakeskus Seinäjoen kohde- ja tapahtumatarjonnasta lomamatkailijat pitivät ykköskohteina kaupungin luontoreittejä ja ulkoilualueita ja Provinssi-festivaalia.

Keväällä 2019 toteutettiin Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen rautatieasemilla matkailijakysely, jonka tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten aikuisten mielikuvaa Etelä-Pohjanmaasta matkailukohteena. Kyselyyn osallistui 250 matkailijaa ympäri Suomea, luonnollisesti Etelä-Pohjanmaalla asuvat matkailijat eivät kuuluneet kohderyhmään. Haastatellut olivat keskimäärin 46-vuotiaita iän vaihdellessa 15 ja 91 vuoden välillä. Noin 40 prosenttia vastaajista asui sinkkutaloudessa ja yhtä suuri osa kahden henkilön taloudessa. Joka kymmenennen vastaajan taloudessa asui lapsia. Tutkimuksen toteutti SeAMKin Markkinatutkimuspalvelut INTO Seinäjoen toimeksiannosta.

Seinäjoki muistetaan parhaiten

Suomen kartalla Etelä-Pohjanmaan sijainti ei ole kovin hyvin tunnistettu, vaikka noin 10 % vastaajista oli joskus asunut tai käynyt töissä ja 64 % oli viimeisen viiden vuoden aikana käynyt maakunnassa. Karttaan merkityn alueen osasi nimetä Etelä-Pohjanmaaksi vajaat 40 % matkailijoista. Sen sijaan kysyttäessä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevia kuntia, alueelta ainakin yhden kunnan osasi nimetä oikein noin 75 % matkailijoista. Reilusti yli puolet (58 %) muisti Seinäjoen sijaitsevan alueella. Seuraavaksi parhaiten matkailijat muistivat Kauhavan (18 %) ja Lapuan (17 %).

Ähtärin eläinpuisto tunnettuudessa ylivoimainen

Etelä-Pohjanmaan matkailukohteista ylivoimaisesti tunnetuin on Ähtärin eläinpuisto, sen mainitsi spontaanisti 76 % vastaajista. Lähes 70 vuotta sitten perustettu Kuortaneen urheiluopisto (16 %) ja melkein viisikymppinen Veljekset Keskinen (12 %) mainittiin matkailukohteista seuraavaksi useimmiten. Myös Powerparkin mainitsi lähes joka kymmenes vastaaja (8 %).

Eteläpohjalaisista tapahtumista Tangomarkkinat on spontaanissa tunnettuudessa ykkössijalla. Matkailijoista runsaat 30 % mainitsi Tangomarkkinat ja lähes 20 % Provinssin. Myös pesäpallo mainittiin usein, erityisesti Vimpelin Vedon nimesi 16 % matkailijoista. Ilmajoen musiikkijuhlat mainitsi lähes 10 % vastaajista.

Luonto kiinnostaa

Jos matkailijat tulisivat Seinäjoelle lomamatkalle, kaupungin ykköskohteina olisivat luontoreitit ja ulkoilualueet (48 % vastanneista) ja Provinssi (43 %). Noin neljäsosa matkailijoista haluaisi käydä Seinäjoella kesäteatterissa, Tangomarkkinoilla sekä museoissa ja gallerioissa.

Mitä mieltä muut ovat Etelä-Pohjanmaasta?

Kysyttäessä matkailijoilta myönteisiä ja kielteisiä mielikuvia Etelä-Pohjanmaasta, noin 80 % keksi spontaanisti jotain positiivista ja vain 30 % jotain negatiivisia mielikuvia, asioita tai henkilöitä.

Yleisimpiä positiivisissa vastauksissa esiin nousseita teemoja olivat hienot peltomaisemat, idylliset maisemat ja lakeus. Ähtäri ja eläinpuisto sekä pandat mainittiin usein positiivisina asioina. Myös yrittäjähenkisyys ja yrittäminen koetaan eteläpohjalaisena myönteisenä asiana. Lisäksi moni vastaaja kertoi, että heillä oli jonkinlainen positiivinen mielikuva alueesta, mutta he eivät kuitenkaan osanneet nimetä mitään konkreettista tiettyä asiaa, ilmiötä tai henkilöä.

Jos vastaajilla oli Etelä-Pohjanmaasta negatiivinen mielikuva, liittyivät vastaukset yleisimmin teemoihin alueella ei ole mitään kiinnostavaa, on tylsää, ei ole tietoa mitä alueella on, alue on vähän esillä, ihmiset ovat jäyhiä, itsekeskeisiä ja itsepäisiä. Usein kommenteissa nousi esiin myös huonot julkiset liikenneyhteydet.

Yrittäjät toivovat enemmän yhteistyötä

Samaan aikaan matkailijakyselyn kanssa toteutettiin puhelinhaastatteluna yrittäjäkysely 50 eteläpohjalaiselle matkailualan yrittäjälle. Yrittäjät ovat ylpeitä ja haluaisivat alueen olevan tunnettu luonnosta ja lakeusmaisemista sekä pohjalaisesta yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä asenteesta. Yksittäisistä kohteista ylpeydenaiheina nousivat esiin Powerpark ja Ähtäri.

Nyt toteutettu Etelä-Pohjanmaan matkailun imagotutkimus antaa eväitä mm. yhteisen matkailustrategian rakentamiselle ja yhteistyön kehittämiselle. Tutkimuksessa toteutetun yrittäjäkyselyn perusteella juuri yhteistyön vähäisyys onkin yksi eteläpohjalaisen matkailun kehittymisen jarruja.

 

Marja Katajavirta ja Hannu Tuuri
Markkinatutkimuspalvelut, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Lähde: Etelä-Pohjanmaan matkailun imagotutkimus 2019. SeAMK Markkinatutkimuspalvelut.