E-P:n yritykset haluavat kasvaa – kumulatiivista kasvua kolmanneksella, mutta nopean kasvun yrityksiä vain muutama

SeAMKin toteuttaman TKI Grow-hankkeen suuressa yritysselvityksessä kartoitettiin eteläpohjalaisten yritysten nykytilaa, vahvuuksia, kasvumahdollisuuksia ja tulevaisuuden tarpeita. Päätarkoituksena oli yritysten kasvun tarkastelu viimeisen kolmen vuoden aikana. Selvityksen toteuttivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Kyselyyn vastasi 273 eteläpohjalaista yritystä eri aloilta.

Yritysten kasvua tarkasteltiin sekä kumulatiivisen että jatkuvan kasvun näkökulmasta. Kumulatiivinen kasvu tarkoittaa sitä, että liikevaihto on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana, vaikka mukaan mahtuisi myös negatiivinen vuosi. Kumulatiivisen kasvun suhteen tulokset ovat kahtalaisia. 30 prosentilla yrityksistä oli liikevaihto kasvanut vähintään 30 %, mutta toisaalta 45 prosentilla yrityksistä liikevaihto oli kasvanut alle 10 prosenttia. Lisäksi 11 prosentilla liikevaihto oli kasvanut kolmen vuoden ajalla 10-19 % ja samoin 11 prosentilla 20-29 %. Jos siis tarkastelleen yritysten kumulatiivista kasvua, vähintään 10 %:n kasvua oli 55 prosentilla yrityksistä. Tämä on sinänsä positiivinen tulos.

Jatkuva kasvu tarkoittaa sitä, että yritys kasvattaa liikevaihtoaan joka vuosi. Jatkuvan kasvun yrityksiä on selkeästi vähemmän kuin kumulatiivisesti kasvaneita. Ainoastaan 4 prosentilla yrityksistä jatkuva kasvu oli vähintään 20 % eli heillä liikevaihto on joka vuosi kasvanut aina edellisestä vuodesta 20 %. Nämä yritykset voidaan luokitella nopean kasvun yrityksiksi. 13 prosenttia yrityksistä voitiin luokitella kohtalaisen kasvun yrityksiksi. Näillä vuosittainen kasvu oli välillä 5-15 %. Muut yritykset (79 %) eivät olleet kokeneet jatkuvaa vuosittaista kasvua.

Puolet yrityksistä tavoittelee kasvua

Noin puolet yrityksistä on selvästi kasvuhakuisia. 13 prosenttia vastanneista yrityksistä hakee seuraavan viiden vuoden aikana voimakasta, vähintään 30 %:n, kasvua liikevaihdossa. 40 prosenttia tavoittelee kohtalaista (vähintään 10 %:n) kasvua tulevaisuudessa. Lisäksi 37 prosenttia tavoittelee nykyisen markkina-aseman säilyttämistä ja 9 prosenttia ilmoittaa, ettei yrityksellä ole ollenkaan kasvutavoitteita. Kasvustrategioista tärkeimpinä yritykset pitävät nykyisten asiakassuhteiden kehittämistä nykyisillä tuotteilla/palveluilla sekä uusasiakashankintaa. Kasvua haetaan myös uusien palveluiden tai tuotteiden kehittämisellä nykyisille markkinoille. Osa hakee kasvua maantieteellisen laajentumisen kautta. Kasvua haetaan myös yritys- tai liiketoimintakaupoilla. 27 % nopean kasvun yrityksistä aikoo kasvattaa liiketoimintaa ostamisen kautta, ja jopa 45 % kohtalaisen kasvun yrityksistä hakee kasvua liiketoimintaostojen avulla.

Nopean kasvun yritykset ovat keskittyneet Seinäjoelle ja sen lähialueille. 73 % nopean kasvun yrityksistä sijaitsee Seinäjoella, 18 % muun Seinäjoen seudun alueella ja 9 % Kuusiokunnissa. Kohtalaisen kasvun yrityksistä suurin osa löytyy Seinäjoelta (36 %) tai muulta Seinäjoen seudulta (31 %). Kohtalaisen kasvun yrityksistä 22 % sijaitsee Kuusiokunnissa, 8 % Suupohjassa ja 3 % Järviseudulla.

Marko Matalamäki, projektipäälllikö
Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja
Kirsti Sorama, yliopettaja
Jutta Mäkipelkola, projektipäällikkö