Digitalisaatio haastaa yritykset muuttumaan

”Digitalisaatio on sitä, että digitalisoituminen muuttaa ihmisten käyttäytymistä, markkinoiden dynamiikkaa ja yritysten ydintoimintaa. Muutosvoimansa digitalisaatio saa digitalisoitumisesta ja siten uudesta teknologiasta.” (Ilmarinen & Koskela 2017.)

Digitalisaatio haastaa myös meidän maakuntamme yritykset muuttumaan ja kehittymään. Teknologiaa kaupallistetaan ja ihmiset ottavat uusia laitteita käyttöönsä, mikä pakottaa yritykset miettimään tuoreita ideoita esimerkiksi asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin. Digitaalisuus tuo myös tehokkuutta tuotantoon ja prosesseihin erilaisten järjestelmien ja uusien innovaatioiden kautta. Parhaimmillaan digitaalisuus lisää yrityksen liikevaihtoa ja tuo kustannussäästöjä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana digitalisoimassa eteläpohjalaisten pk-yritysten tuotantoa, prosesseja ja liiketoimintaa. Erilaisten hankkeiden avulla pystytään auttamaan yrityksiä toimialakohtaisesti ja etsimään toiminnan osa-alueita, joissa yritykset tarvitsevat apua. Valmistavan teollisuuden yritykset, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjät, tilitoimistot ja maaseutuyrittäjät ovat esimerkkejä hankkeissa mukana olevista toimijoista, joilla on paitsi tarpeita, myös intoa ja halua kehittyä.

Digitalisaatio on NYT!

SeAMK foorumeissa on vuosien mittaan vieraillut puhujia useilta eri toimialoilta. Foorumissa aiheet ovat olleet monipuolisia ja tuoneet esiin uusia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin.

Vuoden 2018 SeAMK foorumin ”punaiseksi langaksi” on päätetty nostaa digitalisaatio. Työnimellä ”Digitalisaatio on NYT!” kulkeva seminaarisarja tuo Seinäjoelle useita asiantuntijoita puhumaan oman alansa muutoksista ja trendeistä ymmärrettävästi ja innostavasti.

Seminaarisarjan avaa ti 13.2.2018 Suomen ehkä tunnetuin digitalisti, Ville Tolvanen. Muita aiheita seminaareissa ovat esimerkiksi robotiikka, osaaminen ja tulevaisuuden työ.

Tilaisuudet on tarkoitettu alueemme yrityksille, yhdistyksille ja ylipäätään kaikille asiasta kiinnostuneille toimialasta tai tittelistä riippumatta. Myös opiskelijat ja henkilökunta ovat tervetulleita jakamaan digitalisaatioon liittyviä ajatuksia ja kokemuksia.

Levitetään tietoa digitalisaation mahdollisuuksista yhdessä.

Piia-Pauliina Mäntysaari
asiantuntija TKI, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri