Consume Aware -projektissa tuotettiin opintomateriaalia

Consume Aware -projektissa luodaan erityisesti liiketalouden opiskelijoille ja muille kuluttajien oikeuksista kiinnostuneille sidosryhmille opintokokonaisuus kuluttajien oikeuksien tietoisuuden noususta ja kyseisen ilmiön seurauksista elinkeinoelämän näkökulmasta. Tarve kuluttajien oikeuksien esille nostamiseen aihealueena liittyy kuluttajien ostojen suuntautumiseen enenevässä määrin ulkomaille ja toisaalta internetin käyttöön ostettaessa tavaroita ja palveluita ulkomailta. Ulkomailta ostamisen yleistymiseen on internetin lisäksi vaikuttanut lisääntyvä matkustaminen ulkomaille. Kuluttajan kohdatessa ongelmia kotimaisissa ostoissa, kuluttajan suojaan liittyvät asiat ovat hyvin selviä. Kuluttaja tietää kuinka ongelmatilanteissa toimitaan ja keneen voi kyseisissä asioissa olla yhteydessä. Ulkomailta ostettaessa asia on toisin. Luotu opintokokonaisuus pyrkii nostamaan opiskelijoiden ja muiden asioista kiinnostuneiden sidosryhmien tietotasoa edellä kuvatuissa ongelmatilanteissa.

Kuluttajansuojan infrastruktuuri vaihtelee maittain

SeAMK on osallistunut kahden vuoden ajan Consume Aware -projektiin, jonka koordinoijana toimii University of Economics in Katowice Puolasta. Muita partnereita projektissa ovat  University of Bucharest, Isik University, Howest University College, University of Trento, Universite Savoie Mont Blanc, Budapest Business School ja luonnollisesti SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri. Projekti on toteutettu Erasmus+ rahoituksella. Projekti päättyy alkusyksyllä 2019.

Alun perin osallistuvat yliopistot ja korkeakoulut valittiin projektiin maissa käytössä olevan erilaisen kuluttajansuojaan liittyvän infrastruktuurin perusteella. Suomessa oleva kuluttajaneuvontajärjestelmä kuluttaja-asiamiehineen oli syy Suomen mukaantuloon tähän projektiin.

Opintomateriaalia opintokokonaisuutta varten

Projektissa on kehitetty yllä mainitussa verkostossa opintomateriaalia luotua opintokokonaisuutta varten. Projektin tuotoksena syntyy mm. kirja (Consumer Protection Standards in Europe), e-kirja, web-pohjainen oppimisalusta, applikaatio (consuMEE), tukevaa opetusmateriaalia casejen ja videoiden muodossa sekä luentomateriaalia opettajille. Kyseinen opintokokonaisuus on toteutettavissa oppilaitoksissa projektissa tuotettua opintomateriaalia hyväksi käyttäen.

Lisätietoa löytyy oheisesta web-osoitteesta: consume-aware.eu Projektin toteutuksessa ovat mukana olleet allekirjoittaneen lisäksi lehtori Marja Salonen ja lehtori Petra Sippola SeAMKista. Consume Aware -projekti on TKI-päällikkö Pauliina Talvitien ja projektipäällikkö Ville-Pekka Mäkeläisen hallinnoima hanke.

Ville-Pekka Mäkeläinen
kansainvälisen markkinoinnin yliopettaja
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri