Alueellista yhteistyötä kansainvälisyyden edistämiseksi ja hyödyntämiseksi

Etelä-Pohjanmaan alueellinen kansainvälisyys –työryhmä perustettiin 20 vuotta sitten, vuonna 1997. Työryhmää ei asetettu virallisesti, vaan yhteistyö perustui yhteiselle halulle ja motivaatiolle edistää alueemme kansainvälistymistä. Työryhmään kuuluneet huomasivat myös, että vaihtamalla tietoa ja kokemuksia sekä yhdessä tekemällä päästään parempiin tavoitteisiin ja saadaan moninkertainen hyöty. Vertaistukea ryhmä myös tarjosi jäsenilleen. Työtehtäviä jaettiin ja mm. puheenjohtajuutta ja sihteeriyttä kierrätettiin. Alueelliseen kansainvälisyystyöryhmään, jonka toiminta herätti kateuttakin muualla päin Suomea, on kuulunut alusta saakka alueen koulutus- ja kehittäjäorganisaatioita kuten Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Ely-keskus, silloinen Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto ja SeAMK. Myöhemmin kehittäjäorganisaatioiden joukko on kasvanut.

Team Finland South Ostrobothnia (TFSO) on parin vuoden ajan ollut uuden alueemme kansainvälisiä asioita, erityisesti kansainvälistä liiketoimintaa edistävän asiantuntijaryhmän nimi. Asiantuntijuutta ovat aikaisemman alueellisen työryhmän organisaatioiden lisäksi täydentämässä myös mm. Finnveran, Finpron, Teknologiateollisuuden ja Viexpon edustajat. Team Finland on eri ministeriöiden yhteinen kansallinen kehittämisohjelma, jonka puitteissa on perustettu alueelliset asiantuntijaryhmät kansainvälisyyden ja erityisesti Suomen kansainvälisen tunnettuuden ja viennin kehittämiseksi.

Kansalliseen Team Finland –ohjelmaan on kuulunut lähes neljäkymmentä kasvuohjelmaa. Uuden Team Finland ohjelmakokonaisuuden myötä ohjelmien määrä on vähentynyt kuuteen kehitysohjelmaan, jotka ovat digitalisaatio, biotalous, terveys ja hyvinvointi, arktinen liiketoiminta, matkailu ja koulutusvienti sekä luovat alat. Teemana on maakunnista maailmalle. Teemaan liittyen alueille on palkattu myös alueelliset Team Finland –koordinaattorit, joiden tehtävänä on edistää erityisesti alueen yritysten kansainvälistä liiketoimintaa. Etelä-Pohjanmaan alueen TF-koordinaattorina on aloittanut tämän vuoden elokuussa Riikka Ylikangas. Etelä-Pohjanmaa on pk-yritysvaltaista aluetta ja yritysten kansainvälisen viennin osuus onkin vain noin prosentti koko Suomen viennistä. Alueellamme on tavoitteena viennin moninkertaistaminen. Koulutuksen ja osaamisen alueilla meillä on myös paljon uusia vientimahdollisuuksia.

Helli Kitinoja (SeAMKin edustaja TFSO:ssa)