Alueellisesta matkailustrategiasta oikoreitti matkailuyrityksen strategiatyöhön | @SeAMK-verkkolehti

Alueellisesta matkailustrategiasta oikoreitti matkailuyrityksen strategiatyöhön

Olemme järjestäneet syksyn aikana Etelä-Pohjanmaan matkailuyrittäjille kaksi Matkailuiltaa, joiden tarkoituksena on ollut innostaa yrityksiä lähtemään mukaan yritysryhmän kehittämishankkeisiin kehittämään toimintaansa. Illoissa on ollut lyhyt tietoisku kestävästä matkailusta ja matkailuyritysten pienistä vastuullisuusteoista ja tietoa yritysryhmähankkeista.

Matkailuilloissa on toteutettu myös lyhyt työpajaosuus, jossa matkailuyritykset ovat päässeet peilaamaan omia tavoitteitaan Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiaan. Tämä on toteutettu niin, että matkailustrategiassa esiin nostetuista teemoista on tulostettu kortteja, joista jokainen osallistuja on saanut valita omaan yritykseensä parhaiten sopivat teemat. Alustuksessa on muistutettu siitä, että vaikka matkailustrategia on laadittu koskemaan koko maakuntaa, niin yritykset ja muut matkailutoimijat ovat niitä, ketkä sen strategian saavat eläväksi. Onkin ollut ilahduttava huomata, miten helposti palastellusta strategiasta on löytynyt yhtymäkohtia yritysten omaan toimintaan ja miten hyvin on tunnistettu omia kehittämistarpeita strategiassa esiin nostettujen toimenpide-ehdotusten joukosta.

Koska työpajoissa tästä aiheesta on saatu loistavaa keskustelua, ajattelimme tarjota nyt kaikille matkailuyrityksille mahdollisuuden tällaisen oikoreitin käyttämiseen. Alla oleva ruudukko ei ole virtuaalikokouksien aikakaudella trendannut bullshit-bingo, vaan se on strategiabingo. Tai ei se ole edes bingo, koska nyt ei ole tarkoituskaan saada suoria rivejä. Hauska sattuma, jos valinnoista muodostuu rivi, mutta se ei ole itsetarkoitus. Ruudukkoon on tuotu teemoja Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiasta. Siinä on mukana matkailuun vaikuttavia trendejä, visio, arvot, strategiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Tieto siitä, mihin osa-alueeseen mikäkin sana ja teema liittyy, on mukana lähinnä vain siksi, että voi olla kiva tietää. Tehtävänannon kannalta niillä ei ole merkitystä.


Taulukko: Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiabingo.

Tehtävä on yksinkertaisuudessaan tämä:

  • Tulosta taulukko
  • Ympyröi kaikki sellaiset teemat, jotka liittyvät jotenkin sinun yritykseesi. Ne voivat olla teemoja, jotka ovat jo nyt vahvasti toiminnassasi, teemoja, joita haluaisit ottaa voimakkaammin mukaan tai asioita, joissa tunnistat tärkeimmät kehittämistarpeet.
  • Kun olet ympyröinyt kaikki oleelliset teemat, kirjoita ne ylös erilliselle paperille. Avaa mielellään vähän enemmän, miksi valitsit kyseisen teeman. Voit myös miettiä, miten asia näkyy tai miten se tulisi näkyä yrityksesi päivittäisessä toiminnassa.
  • Jos ole tunnistanut kehittämiskohteita, tarkenna mitä haluat asiaan liittyen kehittää ja määritä tälle mielellään aikataulu.
  • Mikäli haluat viedä oikoreitin hifistelyn hieman pidemmälle, voit miettiä erilaisia mittareita valitsemillesi asioille. Asiakkaiden lukumäärä tietyssä palvelussa, saatujen palautteiden keskiarvo, sosiaaliseen mediaan tekemiesi aiheeseen liittyvien postausten määrä.
  • Onneksi olkoon! Nyt matkailuyritykselläsi on strategia, joka on vieläpä hyvin vahvasti linkittynyt maakunnalliseen matkailustrategiaan. Jos olet kiinnostunut viemään strategiatyötä vielä pidemmälle, suosittelen tutustumaan Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiaan. Löydät sieltä paljon valmiiksi mietittyjä toimenpiteitä ja tietoa asioista, jotka vaikuttavat Etelä-Pohjanmaan matkailuun.

Matkailuillat ovat yksi osa Guide – Tiedolla kestävää matkailua hankkeen toimenpiteitä. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa matkailualan toimintaympäristöä tuottamalla tietoa päätöksenteon tueksi ja elinkeinon kehittämiseksi. Lisäksi tavoitteena on edistää matkailustrategian käyttöönottamista kaikkien matkailutoimijoiden osalta yrityksistä kehittäjiin. Lisäksi toimenpiteiden tavoitteena on myös Matkailufoorumin toiminnan ja roolin vahvistaminen alueellisena tiedon kerääjänä ja välittäjänä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada parempi kokonaiskäsitys matkailun alueellisista vaikutuksista, kestävyyden toteutumisesta ja tehtyjen toimenpiteiden tehokkuudesta. Guide-hankkeessa aktivoidaan yrityksiä hakemaan yritysryhmähankkeita matkailustrategiassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi ja liiketoimintaedellytysten parantamiseksi.

Guide – Tiedolla kestävää matkailua -hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Hankeaika on 1.12.2020-31.12.2022.

Piritta Syrjälä
TKI-asiantuntija
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri