Ainutlaatuinen selvitys eteläpohjalaisten matkailuyritysten liiketoimintaosaamisesta | @SeAMK-verkkolehti

Ainutlaatuinen selvitys eteläpohjalaisten matkailuyritysten liiketoimintaosaamisesta

SeAMK on julkaissut ainutlaatuisen selvityksen, jossa kuvataan matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen tilaa Etelä-Pohjanmaalla. Selvitys on alueella ensimmäinen, jossa matkailuyritysten liiketoimintaa tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Selvityksen osa-alueita ovat matkailuyritysten kasvu, strateginen osaaminen, markkinointiosaaminen, digitalisaation käyttö ja sähköiset myyntikanavat. Tavoitteena oli myös selvittää, mikä vaikuttaa eteläpohjalaisten matkailuyritysten menestymiseen.

Julkaisu on luettavissa avoimesti verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001243395

Selvitys on toteutettu osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Matka Kasvuun -hanketta. Kyselytutkimukseen vastasi 58 yritystä, jotka edustavat hyvin alueen matkailuyritysten kirjoa. Matkailuyritykset ovat pääsääntöisesti pieniä. Aineistossa yksinyrittäjiä oli 47 %. Muista yrityksistä puolet työllisti korkeintaan 3 henkilöä ja toisaalta 83 % työllisti alle 10 henkilöä.

Erittäin mielenkiintoista on, että lähes kaikki vastanneet yritykset (86 %) hakivat liiketoiminnan kasvua. Kasvu uskotaan saavutettavan hankkimalla uusia, suomalaisia asiakkaita tai kehittämällä nykyisiä asiakassuhteita. Puolet kasvua hakevista yrityksistä hakee kasvua kuitenkin kansainvälisistä asiakkaista. Liiketoimintaostojen kautta suunnittelee kasvavansa vain harva.

Eteläpohjalaisissa matkailuyrityksissä on vielä kehitettävää sekä markkinoinnin, strategisen osaamisen että digitalisaation suhteen. Paljon kehitettävää on vielä sähköisten myyntikanavien käytössä – suuri osa ei hyödynnä sähköisiä jakelukanavia (esim. Booking.comia), eikä omien verkkosivujen kautta voi ostaa palveluja. Suosittelusivustoja kuten TripAdvisoria ei hyödynnetä kuin harvassa yrityksessä.

Selvitys osoittaa, että matkailuyritysten menestymistä selittää ennen kaikkea markkinointiosaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, miten hyvin yritys osaa hankkia asiakas- ja kilpailijatietoa sekä hyödyntää sitä markkinoinnin suunnittelussa ja johtamisessa. Menestyvät yritykset hallitsevat asiakassuhteiden kehittämisen, brändin johtamisen sekä tuloksellisen markkinoinnin suunnittelun.

Sanna Joensuu-Salo
Elina Järvinen

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Elina Järvinen
elina.jarvinen@seamk.fi

Yliopettaja Sanna Joensuu-Salo
sanna.joensuu-salo@seamk.fi