Critical Incidents -hankkeen intensiiviviikko Itävallassa | Julkaisut @SeAMK

Critical Incidents -hankkeen intensiiviviikko Itävallassa

#

Critical Incidents in Intercultural Communication and Promoting Diversity -hanke (Erasmus+, 2020-2023) järjesti keväällä 2023 kansainvälisen intensiiviviikon aiheesta International Project Management: Design of diversity-specific higher education settings (Kansainvälinen projektinhallinta: Monimuotoisten korkeakouluympäristöjen suunnittelu). Maisteriopintoihin kuuluvan opintojakson järjesti Fachhochschule Oberösterreich, ja se oli kuuden opintopisteen laajuinen.

Opintomoduulissa työskenneltiin monikulttuurisessa ympäristössä. Tarkoitus oli kehittää osallistujien kansainvälisiä projektinhallinta- ja yhteistyötaitoja. Opintojakson konkreetti kehittämistehtävä oli luoda korkeakouluopiskelijoille entistä mielekkäämpiä opiskeluympäristöjä sekä huomioida syrjäytymisvaarassa olevia opiskelijaryhmiä.

Opiskelijoita työskentelemässä ja keskustelemassa fläppitaulujen äärellä.
Opiskelijoita intensiiviviikolla. (Kuva: Heli Simon).

SeAMKista intensiiviviikolle osallistui opiskelijoita Automation Engineering -tutkinto-ohjelmasta sekä YAMK-opiskelija. SeAMKlaisten lisäksi viikolle osallistui opiskelijoita Itävallasta (Fachhochschule Oberösterreich), Tsekistä (Skoda Auto University) ja Saksasta (Hochschule Zwickau).

Noin kolme viikkoa ennen intensiiviviikkoa opiskelijat osallistuivat kaksipäiväiseen online-seminaariin. Ensimmäisenä päivänä he perehtyivät kansainvälisten projektien hallintaan sekä Head Wheel -viitekehykseen. (Higher Education Awareness for Diversity Head Wheel – FH OOE (fh-ooe.at)). Head Wheel on yleiskatsaus viidestä monimuotoisuussegmentistä. Head Wheelin avulla voi tarkastella monimuotoisuuden käsitettä eri näkökulmista ja hahmottaa muuttujia, jotka vaikuttavat monimuotoisuuden hallintaan korkea-asteella.

Ensimmäisen webinaaripäivän päätteeksi pidettiin pienryhmäkeskustelut päivän teemasta sekä keskustelun koonti koko ryhmän kesken. Toisena päivänä opiskelijat tutustuivat muotoiluajatteluun (Design Thinking) ja tekivät muotoiluajatteluun liittyvän ryhmätyön, joka esiteltiin online-seminaarin päätteeksi.

Itävallassa, Hagenbergin intensiiviviikolla osallistujat tutustuivat toisiinsa kasvotusten ja jatkoivat webinaaritehtävän parissa paikan päällä. Tehtävä oli kehittää innovaatio, joka parantaa ns. ei-perinteisten opiskelijaryhmien opiskelukokemusta korkeakoulussa (esim. aikuisopiskelijoiden, pakolaisten, liikunta- ja aistivammaisten jne.). Kaikki tiimit innovoivat appeja eri tarkoituksiin kuten yhteydenottoihin, harrastuksiin, opintoihin ja vapaa-aikaan.  Opintojakso päättyi 27.4. online-esityksillä, joissa kukin tiimi esitteli oman innovaationsa.

Intensiiviviikko pidettiin Fachhochschule Oberösterreichin Hagenbergin kampuksella. SeAMKin ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille tämä oli myös heidän ensimmäinen Itävallan matkansa sekä mahdollisuus tutustua Linzin kaupunkiin, joka sijaitsee n. 20 km etäisyydellä Hagenbergistä.

Critical Incidents -hankkeessa SeAMKista oli mukana englannin lehtorit Riikka Ala-Sankila ja Anne Vuokila sekä Heli Simon SeAMK kielipalveluista. Hankkeen päätöskonferenssi pidettiin Mlada Boleslavissa Skoda Auto Universityssa kesäkuussa 2023. Myös päätöskonferenssissa esiteltiin intensiiviviikon tuotoksia. Hankkeen www-sivu: Home (webnode.cz)

Neljä naista istuu tuoleilla, yhdellä läppäri sylissä. Taustalla näkyy seinälle heijastettu diaesitys.
Critical Incidents -hankkeen opettajatiimi intensiiviviikolla (vasemmalta): Miluše Löffelmannova ja Lenka Stejskalová (Skoda Auto University), Heli Simon (SeAMK), Victoria Rammert (FH Oberösterreich).

Heli Simon

lehtori
SeAMK kielipalvelut

Lähteet:

Gaisch, M., Preymann, S., Aichinger, R. (2020). Diversity management at the tertiary level: an attempt to extend existing paradigms. Journal of Applied Research in Higher Education. Vol. 12 No. 2    Diversity management at the tertiary level: an attempt to extend existing paradigms | Emerald Insight

University of Applied Sciences Upper Austria. (i.a.). How does the FH OÖ define Diversity Management? Head Wheel – FH OOE (fh-ooe.at)